Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Cerić, Viktor (Kraljevica, 7. IV. 1894 – Rijeka, 20. III. 1976), stručnjak za pomorsko gospodarstvo i publicist.

Završio je Nautičku školu u Bakru 1911., potom je obavljao službu peljara u austrougarskoj ratnoj mornarici te položio ispit za kapetana duge plovidbe (1918). Pohađao je ekonomski studij na politehnici u njemačkom Cöthenu (danas Köthen) i stručno se usavršavao u Londonu. Bio je pravni savjetnik pri Trgovačkoj i obrtničkoj komori u Zagrebu, direktor Export-importa u Bakru (1921), zamjenik direktora Zavoda za vanjsku trgovinu u Beogradu (1937) i direktor Javnih i slobodnih carinskih skladišta sušačke luke (1937–41). Prije početka II. svj. rata poticao je izgradnju bakarske luke te proširenje i oživljavanje sušačke luke izgradnjom željezničke pruge prema Sloveniji, čime je utjecao na ubrzanje gospodarskoga razvoja Hrvatskoga primorja. Godine 1947. postao je savjetnik Trgovinske komore u Rijeci te je sudjelovao u raspravama o organizaciji jugoslavenske trgovačke mornarice (1953). Od 1952. u riječkom otpremničkom poduzeću Transjugu bio je savjetnik, a poslije generalni direktor (1966–67). Radio je i kao honorarni nastavnik predajući kolegije međunarodnog prometa i špedicije na Višoj školi za vanjsku trgovinu u Beogradu te na višim pomorskim školama u Rijeci i Kotoru.

Bavio se pitanjima razvoja jadranskih luka i usavršavanjem lučkoga prometa, razvojem trgovačke mornarice, važnosti brodskih veza za privredu zemlje te pomorskom politikom. Autor je mnogobrojnih stručnih članaka i knjiga, a među značajnijima su: Međunarodni transport s transportnim osiguranjem (1959), Međunarodni transport u teoriji i praksi (1968), Leksikon međunarodnog transporta i trgovine (1975).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

R. F. Barbalić, T. Delibašić: CERIĆ, VIKTOR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 632.

Cerić, Viktor
Stručnjak za pomorsko gospodarstvo i publicist.

Opći podatci
Ime
Viktor
Prezime
Cerić
Mjesto i datum rođenja
Kraljevica, 07. 04. 1894.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 20. 03. 1976.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje