Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Crnić, Rudolf (Zagreb, 12. II. 1893 – Dugo Selo, 8. V. 1945), kapetan duge plovidbe, pomorski pisac i publicist.

Nautičku školu završio je u Bakru 1917., a ispit za kapetana duge plovidbe položio je 1925. Plovio je na trgovačkim brodovima poduzeća Jugoslavenski Lloyd te Oceania iz Sušaka, kao i na brodovima Parobrodarskoga društva Alcesu iz Orebića te Jugolevant iz Dubrovnika. Predavao je na Kraljevskoj trgovačkoj akademiji u Zagrebu (1922) te povremeno plovio kao časnik palube na putovanjima školskim brodom Vila Velebita (1922–24). Na brodovima ratne mornarice Kraljevine SHS, odn. Jugoslavije plovio je 1925–41. Bio je predsjednik Mornaričke sekcije Jadranske straže u Zagrebu (1935) te Upravnog odbora Jadranske straže (1939), a položio je i ispit za kapetana korvete (1939). Bio je organizator i tajnik Kluba jugoslavenskih pomoraca u Zagrebu (1920–41), član Jugoslavenskoga novinarskog udruženja (od 1922), urednik časopisa Jugoslavenski pomorac (1921–41) i Naše more (1923), autor Pomorskoga rječnika (1921) i Pomorske čitanke (1923) te suradnik u izradbi pomorske terminologije (1921). Promicao je pomorsko-jadransku orijentaciju držeći predavanja o moru i pomorstvu diljem Hrvatske te objavljivao stručne i popularne članke iz pomorstva u zagrebačkoj periodici. Organizirao je 1939. pomorsku izložbu na Zagrebačkome zboru.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: CRNIĆ, RUDOLF. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 736.

Crnić, Rudolf
Kapetan duge plovidbe, pomorski pisac i publicist.

Opći podatci
Ime
Rudolf
Prezime
Crnić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 12. 02. 1893.
Mjesto i datum smrti
Dugo Selo, 08. 05. 1945.
Povezana poduzeća
Povezane udruge
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje