Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Cvjetković, Božo (Suđurađ, otok Šipan, 16. XII. 1879 – Suđurađ, 6. VIII. 1952), pedagog, pomorski povjesničar i geograf.

Na Sveučilištu u Beču studirao je zemljopis i povijest te doktorirao 1906. disertacijom Povijest dubrovačkog zakonodavstva. Radio je u Nautičkoj školi u Dubrovniku i Kotoru (1907–19) te potom u realnim gimnazijama u Zemunu (1920) i Zagrebu (1921–22). Od 1922. do umirovljenja 1932. bio je direktor Pomorske akademije u Bakru i realne gimnazije u Ogulinu. Bavio se političkom i pomorskom poviješću Dubrovnika, oceanografijom i zemljopisom. Objavio je više rasprava i knjiga, među kojima Kalugjerske i kompasne karte – Kartografska rasprava (1912), Oceanografija (1913), Dubrovačko brodogradilište (1917), Povijest Dubrovačke Republike, I dio. Od najstarijih vremena do 1205. (1917), Dubrovačka diplomacija (1923). Surađivao je u mnogobrojnim listovima i stručnim publikacijama te je preveo raspravu Konstantina Josefa Jirečeka (1854−1918) Važnost Dubrovnika u trgovačkoj povijesti srednjovjekovlja (1915).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

B. Šurina: CVJETKOVIĆ, BOŽO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 780–781.

Cvjetković, Božo
Pedagog, pomorski povjesničar i geograf.

Opći podatci
Ime
Božo
Prezime
Cvjetković
Mjesto i datum rođenja
Suđurađ na Šipanu, 16. 12. 1879.
Mjesto i datum smrti
Suđurađ na Šipanu, 06. 08. 1952.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje