Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Dadić, Ivan (Velika Milešina, 10. VI. 1944), prometni inženjer, stručnjak za prometnu infrastrukturu.

Na Saobraćajnome fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1969., a doktorirao 1989. disertacijom Prilog izučavanju prometnih tokova u gradovima (mentor: J. Radoš). Radio je kao inspektor za sigurnost prometa u Splitu (1972–85), direktor sektora za promet u Organizacijskom komitetu Univerzijade (1985–88) te kao pomoćnik glavnoga tajnika Hrvatskoga autokluba (1988–89) u Zagrebu. Na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radio je od 1990., od 1999. kao redoviti profesor; umirovljen je 2014. Na Fakultetu je bio dekan (2008–10) i predstojnik Zavoda za prometno planiranje (2000–14), a 1996–2000. bio je predavač i na Građevinskome fakultetu Sveučilišta u Mariboru. Predavao je kolegije Sigurnost cestovnog i gradskog prometa, Osnove prometnog inženjerstva, Strategijsko planiranje prometa, Teorija prometnih tokova i Prometno tehnološko projektiranje.

Osmislio je patent rotacijskoga motora s unutarnjim izgaranjem, pripremao prometne studije i planove urbane mobilnosti za gradove Koprivnicu, Novigrad, Umag, Dubrovnik te za Općinu Kotor i otok Rab (2012–15) te u suautorstvu objavio sveučilišne udžbenike (Organizacija i eksploatacija riječnog prometa, 1994; Vizualne informacije u prometu, 2000; Teorija i organizacija prometnih tokova, 2014). Istaknuo se mnogobrojnim nastupima u medijima vezanima uz prometnu problematiku.

Dadić, Ivan

Prometni inženjer, stručnjak za prometnu infrastrukturu.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Dadić
Mjesto i datum rođenja
Velika Milešina kraj Splita, 10. 06. 1944.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje