Autor:
Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Dalmastroj, tvornica alatnih strojeva i opreme, osnovana 1966. u Splitu. Nastala je spajanjem dviju splitskih tvornica – Ante Jonić i Predvodnik, koje su započele s radom nakon II. svj. rata. Obje su bile zanatske, manufakturne radionice s malom proizvodnjom. Tvornica Ante Jonić, nazvana po splitskom partizanskom borcu, uglavnom se bavila održavanjem brodske opreme i uslužnim djelatnostima, dok su se u tvornici Predvodnik proizvodile bušilice prema projektima dobivenima od zagrebačkoga poduzeća Prvomajska. Dalmastroj je bio usmjeren na proizvodnju bušilica, čeličnih konstrukcija i dalekovodnih stupova, te na usluge pocinčavanja, a do kraja 1960-ih zapošljavao je oko 400 radnika. Bio je smješten uz istočnu stranu splitskoga brodogradilišta.

Razdoblje do sredine 1970-ih bilo je obilježeno otežanim poslovanjem, nakon čega je došlo do naglog uspona u radu poduzeća. Dalmastroj je sredinom 1970-ih imao sedam školovanih inženjera, dok ih je u kratkom razdoblju koje je slijedilo bilo zaposleno šezdesetak. U sljedećih nekoliko godina broj zaposlenih porastao je na približno 700. Poduzeće je ubrzo postalo najveći jugoslavenski proizvođač industrijskih bušilica, te vodeće u pocinčavanju željezne robe (1975. pocinčano je 7000 t željeza).

Bušilica B-2 tvornice Dalmastroj, 1979.

Donošenjem novoga ustava 1974., Dalmastroj se podijelio na četiri OOUR-a: Alatni strojevi, Hladna prerada čelika, Metalne opreme i konstrukcije i Pocinčavanje i lijevanje. Novo postrojenje za neutralizaciju kiseline pušteno je u rad 1975., dok je sljedeće godine započela izgradnja triju novih objekata: tvornice specijalnih alatnih strojeva, pogona za pocinčavanje čeličnih sklopova i velike hale za proizvodnju metalnih konstrukcija i opreme. Godine 1976. Dalmastroj je započeo suradnju sa stručnjacima iz zagrebačkoga poduzeća Mašinogradnja, što je rezultiralo pokretanjem proizvodnje čelično-aluminijskih staklenika namijenjenih povrtlarstvu i cvjećarstvu, te metalnih oplata namijenjenih građevinarstvu. Prve staklenike naručio je splitski poljoprivredni kombinat Jadro. Poduzeće se proširilo 1979., kada se u Drnišu počeo graditi pogon za proizvodnju lakih rotacijskih dijelova za strojeve, a u Vrgorcu pogon za proizvodnju dijelova za oplate u građevinarstvu i za staklenike. Dalmastroj je tada bio i nositelj radova na gradnji druge faze aerodroma u Splitu. Početkom 1980-ih u poduzeću je bilo oko 1200 zaposlenih. U tom razdoblju u tvornici se prerađivalo 40 000 t čelika godišnje, a s 12 000 t pocinčanoga željeza godišnje cinčaonica Dalmastroja postala je najvećom u državi.

Gospodarska kriza 1980-ih zaustavila je rast poduzeća te suspendirala buduće investicijske planove. Odustalo se od 80% zacrtanih ciljeva, među ostalim i od gradnje novih pogona u Sinju, Imotskom i na Pelješcu. Kriza se odražavala u nedostatku i poskupljenju materijala i goriva, nelikvidnosti banaka, povećanju cijena usluga kooperanata i nemogućnosti naplate prethodno odrađenih poslova. U drugoj polovici 1980-ih poduzeće je preustrojeno. OOUR Alatni strojevi udružio se 1986. sa SOUR-om → Prvomajska te je nastavio djelovati kao Dalstroj.

Poduzeće je privatizirano 1995. te danas djeluje kao dioničko društvo Dalstroj, tvornica alatnih strojeva, pribora i alata u polju strojne obrade, zavarivanja, montaže i antikorozivne zaštite te ima 85 zaposlenih. Nekadašnji OOUR Hladna prerada pridružio se Željezari Split u Kaštel Sućurcu, a OOUR Metalne opreme i konstrukcije spojio se s Brodogradilištem Split; OOUR Pocinčavanje i lijevanje nastavio je djelovati samostalno, dok prije Domovinskoga rata nije privatiziran. Pogoni u Vrgorcu i Drnišu prestali su s radom za Domovinskoga rata.


Ostali podatci
Mrežne poveznice
Dalmastroj

Tvornica alatnih strojeva i opreme, osnovana 1966. u Splitu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1966.
Povezana poduzeća
Slijednici
DALSTROJ d. d.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje