Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Damaška, Radovan (Rado) (Ludbreg, 29. XI. 1902 – Zagreb, 17. II. 1989), farmaceutski inženjer, stručnjak za farmakoterapiju.

Na Farmaceutskom učevnom tečaju Mudroslovnoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1925. U Brežicama je sa suprugom farmaceutkinjom 1929–32. vodio ljekarnu, a od 1933. bio je inspektor ljekarni u Dravskoj banovini sa sjedištem u Ljubljani. U Ministarstvu zdravlja u Zagrebu bio je ljekarnički referent od 1940., voditelj Odsjeka za farmaceutsku industriju 1945–47., potom voditelj Općeg odsjeka Apotekarskog odjela te upravitelj Zemaljske uprave državnih ljekarni Hrvatske. U tvornici lijekova Kaštel (→ Pliva) 1947–69. bio je tehnički ravnatelj tvornice, planer proizvodnje i direktor tvorničke kontrole, a nakon toga nastavio je raditi kao vanjski suradnik. U Centru za lijekove Zajednice zdravstvenih ustanova SRH (poslije Udruženje zdravstva Hrvatske) radio je od 1969. do umirovljenja 1975. Bavio se lijekovima, farmakoterapijom i organizacijom ljekarničke službe. Jedan je od pokretača časopisa Lijekovi (1963), koji je 1965. prerastao u savezni časopis za lijekove Pharmaca. Autor je knjige Ekonomično ordiniranje magistralnih receptov (1937) i priručnika Farmakoterapija (s I. Ivančevićem, 1939), prvoga hrvatskog priručnika iz tog područja. Medalja »Julije Domac« Farmaceutskoga društva Hrvatske dodijeljena mu je 1965.


Ostali podatci
Što pročitati?

U povodu 85. godišnjice života mr. ph. Radovana Damaške. Farmaceutski glasnik, 44(1988) 4, str. 117–118.

Iz arhive LZMK-a

M. Weiss: DAMAŠKA, RADOVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 197.

Damaška, Radovan
Farmaceutski inženjer, stručnjak za farmakoterapiju.

Opći podatci
Ime
Radovan (Rado)
Prezime
Damaška
Mjesto i datum rođenja
Ludbreg, 29. 11. 1902.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 17. 02. 1989.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja