Objavljeno:
Ažurirano: 20. studenoga 2018

Damić, Vjekoslav (Sarajevo, 27. II. 1941), strojarski inženjer, stručnjak za modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava.

U Sarajevu je diplomirao 1959. na Mašinskome fakultetu, a doktorirao 1985. na Elektrotehničkome fakultetu disertacijom Sistemski pristup proučavanju prijelaznih procesa elektrohidrauličkih servosustava (mentor B. Matić). Radio je 1964−66 na Mašinskome fakultetu u Sarajevu kao asistent, 1966−68. u Institutu za alatne mašine i alate u Beogradu, 1968−86. bio je znanstveni suradnik, poslije voditelj odjela fluido-mehaničkih sustava poduzeća Energoinvest u Sarajevu te 1986−92. voditelj odjela strojogradnje u sarajevskom UNIS Institutu. Od 1992. radio je na Sveučilištu i Veleučilištu u Dubrovniku, od 2000. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Tehnička mehanika I i II, Hidraulika i pneumatika te Vibracije. Bio je pročelnik Pomorskog odjela (1992−96), prorektor Veleučilišta 1996−2004. te prorektor Sveučilišta (2004−08). Na Mašinskome fakultetu u Sarajevu od 1995. predavao je kolegije Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema, Automatizirani i robotizirani tehnološki procesi te Projektiranje mehatroničkih sistema. Umirovljen je 2011.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava, metodika modeliranja tehničkih sustava te Coriolisovi protokomjeri. Autor je računalnoga programa BondSim za modeliranje i simulacije temeljene na Bond grafovima te za vizualizaciju 3D mehanizama. U istraživačkome centru poduzeća ABB u Ladenburgu 2009−14. radio je na projektima razvoja Coriolisovih protokomjera. Autor je udžbenika Statika (2000) i knjige Mechatronics by Bond Graphs − An object-oriented approach to modeling and simulation (s J. Montgomeryjem, 2003). Izvanredni je član HATZ-a od 2004. te član emeritus od 2011. Počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Dubrovniku dodijeljeno mu je 2011.

Damić, Vjekoslav

Strojarski inženjer, stručnjak za modeliranje i simuliranje dinamičkih sustava.

Opći podatci
Ime
Vjekoslav
Prezime
Damić
Mjesto i datum rođenja
Sarajevo (BiH), 27. 02. 1941.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Sveučilište u Dubrovniku

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje