Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Devidé, Vladimir (Zagreb, 3. V. 1925 – Zagreb, 22. VIII. 2010), matematičar i japanolog.

Diplomirao je 1951. na građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, a doktorirao 1956. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Jedna klasa grupoida. Na Katedri za matematiku Elektrotehničkoga fakulteta u Zagrebu (do 1956. Tehnički fakultet) postao je asistent 1952. te docent 1958., a na Katedri za matematiku Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu postao je 1960. izvanredni te 1965. redoviti profesor i predstojnik katedre. Umirovljen je 1990., a za professora emeritusa izabran 1998. Matematičke znanosti usavršavao je na japanskim sveučilištima (1961–63) te bio gostujućim profesorom na sveučilištima u Melbourneu (1968) i Columbusu (1971). Studijski je boravio na Matematičkom institutu Poljske akademije znanosti (1959), na sveučilištima u Berlinu (1965), Pragu (1966) i Varšavi (1976) te je kao stipendist japanske Fundacije za kulturne veze boravio 1981. u Japanu.

Bavio se ponajviše matematičkom logikom, teorijom skupova, apstraktnom algebrom i geometrijom u višedimenzijskim euklidskim prostorima. Autor je prvoga udžbenika matematičke logike u nas (Matematička logika, 1964) te prvi predavač poslijediplomskih kolegija Matematička logika i Turingovi strojevi i rekurzivne funkcije. Objavio je više matematičkih udžbenika i zbirki zadataka (»Stara« i »nova« matematika, 1975; Matematika kroz kulture i epohe, 1979; Na izvorima matematike, 1979; Vektorski račun, 1987; Matematička čitanka, 1991; Čudesna matematika. Pogled iznutra i izvana, 2010). Bio je redoviti član HAZU-a od 1990. te dobitnik Nagrade »Ruđer Bošković« (1969) i Nagrade za životno djelo (2003).

Osim što je bio jedan od vodećih popularizatora matematike, pisac tekstova i voditelj televizijskih obrazovnih emisija iz matematike, najpoznatiji je i najistaknutiji proučavatelj i promicatelj japanske kulture, povijesti i umjetnosti i književnosti u nas, te prevoditelj s japanskoga. Bio je istaknuti haiku pjesnik, koji je smatrao da su i matematika i glazba, a osobito haiku poezija, različite projekcije istoga.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 175–176.

G. Benić: Pitagorin poučak je pjesma. Slobodna Dalmacija, 2. IV. 1996.

In memoriam, Strojarstvo, 52(2010) 5, str. 595.

S. Mardešić: Vladimir Devidé. Ljetopis HAZU, 114(2010), str. 769–772.

Z. Šikić: In memoriam akademik Vladimir Devidé. Glasnik matematički, 45(65)(2010), str. 653–660.

Devidé, Vladimir

Matematičar i japanolog.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Devidé
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 05. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 08. 2010.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje