Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Durbešić, Henrik (Enrico, Hinko, Riko) (Grobnik, 1844 − Rijeka, 28. II. 1910), trgovac i brodovlasnik.

Trgovačku karijeru započeo je kao zastupnik poduzeća svojega strica Ivana Nepomuka. Početkom 1880-ih, zajedno s rođakom Rajmundom L. Baćićem, osnovao je zajedničko brodovlasničko poduzeće Baćić i Durbešić. Na javnoj dražbi 1881. od senjske štedionice kupili su dva jedrenjaka, Mariettu B. (poslije Cvietni dan) i brik Pietro (poslije Grobnik). Vlastito poduzeće za trgovinu drvom osnovao je u Rijeci 1885. Od iste je godine brik Grobnik bio potpuno u Henrikovu vlasništvu, pa je taj brod sve do 1892. služio za prijevoz drva i drvne građe, a katkada i ugljena iz francuskih i britanskih luka (Nice, Marseillea, Dunkerquea, La Rochellea, Newcastlea i Foweya). Na kongresu dioničara pomorskoga društva → Ungaro-Croata imenovan je jednim od direktora. Od 1862. bio je aktivan član Narodne čitaonice u Rijeci. Nakon njegove smrti poduzeće je preuzeo njegov sin Oskar.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

I. Lukežić: DURBEŠIĆ, HENRIK. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 712.

Durbešić, Henrik
Trgovac i brodovlasnik.

Opći podatci
Ime
Henrik (Enrico, Hinko, Riko)
Prezime
Durbešić
Mjesto i datum rođenja
Grobnik, 1844.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 28. 02. 1910.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje