Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Eko Međimurje d. d., poduzeće za energetiku, proizvodnju opeke i strojogradnju sa sjedištem u Šenkovcu, osnovano 1906. Nastalo je iz nekadašnjega privatnog poduzeća kojega su vlasnici, obitelj Morandini, koristeći se bogatim nalazištima gline i jeftinom radnom snagom, pokrenuli ciglanu. Ciglana je nakon II. svj. rata počela raditi kao društveno poduzeće Naprijed. U razdoblju 1958−61. uložena su znatna sredstva u njezinu modernizaciju. Godine 1963. integrirana je u sustav Građevinskoga kombinata Međimurje iz Čakovca, a najvišu razinu proizvodnje dosegnula 1979. Dotadašnji OOUR Ciglana izdvojio se iz kombinata Međimurje 1989. i od 1990. posluje pod današnjim nazivom.

Sve do 1980-ih osnovna djelatnost poduzeća bila je proizvodnja opekarskih proizvoda. Osnovne tehnološke cjeline bile su preradba gline, oblikovanje, sušenje, pečenje, pretovar i pakiranje opeke. Proizvodni kapacitet postrojenja 2000-ih iznosio je 250 t na dan.

Potkraj 1980-ih pokrenuta je metaloprerađivačka djelatnost koja je tijekom vremena postala osnovna. Od tada se 90% prihoda ostvaruje na poslovima obradbe metala. Strojogradnja, strojna obradba i montaža organizirane su na 20 000 m2 proizvodnoga prostora. Godine 2012. u pogon je puštena nova lakirnica od 1700 m2 s dvjema linijama za lakiranje te komorom za odmašćivanje. U području strojogradnje glavna djelatnost je proizvodnja vozačkih kabina i drugih dijelova radnih strojeva, spremnika, uređaja za prehrambenu industriju, kotlova za grijanje, dijelova postrojenja za recikliranje te ostalih metalnih konstrukcija.

Godine 2018. u Eko Međimurju bilo je zaposleno oko 520 radnika.

Eko Međimurje d. d.
Poduzeće za energetiku, proizvodnju opeke i strojogradnju sa sjedištem u Šenkovcu, osnovano 1906.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Šenkovec
Godina osnutka
1906.
Prijašnji nazivi

ciglana obitelji Morandini (1906)

Naprijed (nakon II. svj. rata−1963)

OOUR Ciglana (1963−90)

Eko Međimurje (od 1990)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje