Objavljeno: .
Ažurirano: 19. studenoga 2018.

Eren, Robert (Budimpešta, 14. XI. 1922), strojarski inženjer, stručnjak za konstrukciju alata i uređaja.

Na Mašinskome fakultetu u Beogradu diplomirao je 1950., a na Tehničkome fakultetu u Rijeci doktorirao 1977. disertacijom Istraživanje pojava zakonomjernosti organizaciono tehnoloških činilaca u metalo-prerađivačkoj industriji (mentor V. Bulat). Nakon diplome, radio je u tvornici Torpedo u Rijeci 1951−53., potom u poduzećima Svjetlost u Rijeci, Zmaj u Zemunu i Zavodu za unapređenje proizvodnje Kotara Rijeka, a potom ponovno u Torpedu od 1958., gdje je bio voditelj službe alata, tehnološkog odjela za tehnologiju strojne obradbe te odjela tehničke pripreme proizvodnje. Na Strojarskome fakultetu (→ Tehnički fakultet u Rijeci) u Rijeci radio je povremeno od 1964., stalno od 1965., od 1980. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Osnove tehnoloških procesa, Projektiranje tehnoloških procesa, Tehnička priprema proizvodnje te Mjerenje i kontrola. Bio je predstojnik Zavoda za proizvodno strojarstvo te dekan 1981−83. Umirovljen je 1985.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa konstrukcije specijalnih steznih, reznih i mjernih alata i uređaja te organizacija rada.

Eren, Robert
Strojarski inženjer, stručnjak za konstrukciju alata i uređaja.

Opći podatci
Ime
Robert
Prezime
Eren
Mjesto i datum rođenja
Budimpešta (Mađarska), 14. 11. 1922.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja