Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

filjuga (filuga), trgovački jedrenjak Jadrana i Sredozemlja XVII‒XIX. st., koji se iznimno rabio i kao ratni, gusarski ili piratski brod. Imala je zdepast, nizak i širok trup s tupim, zaobljenim i uzvijenim pramcem i krmom te dva jarbola s latinskim jedrima. Prednji jarbol bio je utaknut posve uz pramac, a stražnji blizu krme. Oba su bila uspravna ili umjereno nagnuta prema pramcu.

Dubrovačka filjuga XVII‒XVIII. st. služila je za lokalnu trgovinu, ribarenje, branje spužvi i koralja, a ako se pokazala potreba, kao ratni ili pomoćni ratni brod, brzoplovka za prijevoz putnika i poštanski brod u priobalju južnoga dijela istočnoga Jadrana. U to doba Dubrovčani su ih imali razmjerno mnogo, najčešće tridesetak. Obično su imale dva para vesala po boku, nekad i četiri, bliže pramcu i krmi, a za ratne potrebe i više. Bile su duljine oko 10 m, širine 3,5 do 4 m, s gazom manjim od 1 m. Velike filjuge bile su nosivosti oko 45 t, srednje 25 do 40 t, a male 15 do 25 t.

Manja inačica filjuge po broju veslača i nosivosti bila je filjugica, s jednim jarbolom, bez palube te gotovo simetričnih pramca i krme.

Filuga je također i korčulanska tradicijska brodica za višetjedna ribarenja na plavu ribu oko udaljenih otoka. Gradila se duljine 7,5 do 10,5 m, nosivosti do 7 t. Ondje se koristila i kao teretni brod, za prijevoz ljudi i dobara prema lukama na Pelješcu, ušću Neretve, u Dubrovniku, na Elafitima te u Boki kotorskoj, u kojima se trgovalo vinom, kamenom i usoljenom ribom. Kao i mlađa falkuša (→ gajeta), imala je falke, koji bi se postavljali pri prevoženju teškoga tereta. Imala je zaobljen pramac s kratkom palubicom te oštru krmu s ravnom statvom i duljom palubicom.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

J. Sladović: Kako se gradi barka. U: Zbornik otoka Korčule 1, Zagreb, 1970., str. 148–155.

J. Luetić: Filjuga – najznačajniji operativni brod dubrovačke države (druga pol. 17 – 19. st.). Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, 13–14(1976), str. 95‒116.

M. Kozličić: Hrvatsko brodovlje. Split, 1993.

L. Keber: Ratno brodovlje Dubrovačke Republike. U: More ‒ hrvatsko blago (zbornik radova), Zagreb, 2016., str. 398‒405.

Iz arhive LZMK-a

P. Mardešić: FILJUGA. Pomorska enciklopedija, sv. 2, 1975., str. 443.

filjuga
Dubrovačka filjuga, XVII–XVIII. st.

Trgovački jedrenjak Jadrana i Sredozemlja XVII‒XIX. st., koji se iznimno rabio i kao ratni, gusarski ili piratski brod.