Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2024.

Kozličić, Mithad (Zenica, 14. IV. 1954 – Bihać, 15. VIII. 2021), povjesničar pomorstva Jadrana i pomorski časnik.

Diplomirao je 1978. na Mornaričkoj vojnoj akademiji u Splitu, magistrirao 1984. na Interuniverzitetskome centru u Dubrovniku, doktorirao 1988. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu disertacijom Historijska geografija istočnog Jadrana u svjetlu rezultata istraživanja antičkih geografskih djela. Bio je časnik na podmornicama i brodovima JRM-a (1978−86), pomoćnik ravnatelja i kustos u Vojnopomorskome muzeju ratne mornarice (1986−91) i ravnatelj Vojnopomorskoga muzeja Hrvatske ratne mornarice u Splitu (1991−92). Na Sveučilištu u Zadru predavao je od 1992., od 2000. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Povijest svjetskog pomorstva, Povijest hrvatskog pomorstva, Historijsku geografiju, Povijest kartografije, Povijesnu demografiju. Bio je osnivač i voditelj magistarskog i doktorskog studija Povijest hrvatskog pomorstva (1998−2006), suosnivač i voditelj poslijediplomskoga doktorskog studija Jadran − poveznica među kontinentima (2010–2020) te pročelnik Odjela za povijest (2001−14).

Područja njegova znanstvenog interesa su povijest pomorstva i kartografije, historijska geografija i povijesna demografija istočnoga Jadrana i bližega zaobalja. Autor je monografskih djela Historijska geografija istočnog Jadrana u starom vijeku (1990), Hrvatsko brodovlje (1993), Atlas. Kartografski spomenici hrvatskog Jadrana (1995). Redoviti je član Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2012. te professor emeritus Sveučilišta u Zadru od 2021.

Kozličić, Mithad

Povjesničar pomorstva Jadrana i pomorski časnik.

Opći podatci
Ime
Mithad
Prezime
Kozličić
Mjesto i datum rođenja
Zenica (BiH), 14. 04. 1954.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje