Objavljeno: .
Ažurirano: 28. listopada 2020.

Fio, Oliver (Fijo) (Pula, 23. I. 1915 – Split, 21. I. 1987), pomorski ekonomist, pedagog i pisac.

Pomorsko-trgovačku akademiju u Kotoru završio je 1933., na Višoj pomorskoj školi u Rijeci diplomirao 1953., a doktorirao na sveučilišnom pomorskom institutu (Istituto Universitario Navale) u Napulju 1963. disertacijom Parobrodarstvo Dalmacije 1878–1918. Godine 1946. položio je ispit za kapetana duge plovidbe, plovio je na brodovima trgovačke mornarice, bio je zapovjednik na brodovima Pomorske financijske kontrole te službovao u Lučkoj kapetaniji u Splitu (1933–46). Bio je (1946–81) upravitelj Pomorskoga muzeja u Splitu (→ Hrvatski pomorski muzej Split). Na visokim školama u Splitu, Zadru, Zagrebu i Rijeci predavao je pomorske kolegije (1959–86). U zvanje redovitoga profesora izabran je 1981.

Područje njegova zanimanja bila je pomorska povijest, a bavio se i suvremenom pomorsko-gospodarskom tematikom. Autor je mnogih članaka te djela: Prilozi poznavanju pomorskog školstva na našoj obali u XIX stoljeću (1956), Parobrodarstvo Dalmacije 1878–1918 (1962), Pomorci otoka Hvara 1871–1964 (1964), Odrazi ekonomsko-socijalne aktivnosti različitih prijevoznih sredstava, osobito u vezi s jugoslavenskom obalom (Riflessi economico-sociali dell’attività dei vari mezzi di trasporto, con particolare riferimento al litorale jugoslavo, 1966), Ekonomski i društveni značaj suvremenog pomorskog prijevoza osoba (1968). Bio je urednik časopisa Jadranska straža (1938–39) te jedan od osnivača i urednik glasila Pomorstvo (1946–75). Jedan je od utemeljitelja Međunarodnoga instituta za pomorsku kulturu (1969).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: FIO, OLIVER. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 265–266.

Fio, Oliver

Pomorski ekonomist, pedagog i pisac.

Opći podatci
Ime
Oliver
Prezime
Fio (Fijo)
Mjesto i datum rođenja
Pula, 23. 01. 1915.
Mjesto i datum smrti
Split, 21. 01. 1987.
Povezane udruge

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje