Objavljeno:
Ažurirano: 20. studenoga 2018

Franušić, Boris (Ston, 14. VI. 1933 − Dubrovnik, 3. I. 2012), astronom, pomorski pedagog i povjesničar navigacije.

Diplomirao je 1963. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Beogradu, te doktorirao 1992. na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu disertacijom Kritičko istraživanje astronomsko-nautičkih radova Eugena Jelčića. U Dubrovniku je predavao astronomsku navigaciju na Višoj pomorskoj školi (od 1988. Pomorski fakultet, od 2003. Sveučilište u Dubrovniku) od 1963. Ondje je 1995. izabran za izvanrednoga profesora. Predavao je kolegije iz nautike te bio dugogodišnji voditelj Nautičkoga odsjeka. U Kotoru je predavao na Višoj pomorskoj školi i Fakultetu za pomorstvo (1973−88).

Bavio se astronomskom navigacijom i poviješću navigacije, proučavao je hrvatsku nautičku prošlost od XVI. st. do danas, a proučavajući nautičke tablice i identifikatore zvijezda hrvatskih autora, istražio je njihov doprinos pomorskim znanostima. Autor je udžbenika Astronomska navigacija I (1989) te knjiga Kolumbo: kako je otkriven Novi svijet (1992), Povijest navigacije u Hrvata (1994) te mnogobrojnih članaka. U Dubrovniku je 1989. priredio izložbu Nautičke tablice. Bio je član uredništva časopisa Naše more od 1988. te suradnik LZ-a u drugome izdanju Pomorske enciklopedije i Pomorskome leksikonu. Bio je zastupnik Dubrovačko-neretvanske županije u dvama mandatima u prvome sazivu Županijskoga doma Sabora RH.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

I. Martinović: FRANUŠIĆ, BORIS. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 439–440.

Franušić, Boris

Astronom, pomorski pedagog i povjesničar navigacije.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Franušić
Mjesto i datum rođenja
Ston na Pelješcu, 14. 06. 1933.
Mjesto i datum smrti
Dubrovnik, 03. 01. 2012.
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje