Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Gorničić, Josip (Gorničić-Brdovački; Josip Juraj) (Brdovec, 24. X. 1870 – Zagreb, 20. I. 1957), prometno-gospodarski stručnjak.

Nakon školovanja radio je kao prometni činovnik u Mađarskim državnim željeznicama, a potom pri Jugoslavenskim državnim željeznicama, gdje je postao savjetnikom. Zbog neslaganja s prometnom politikom Kraljevine Jugoslavije, umirovljen je 1936. Godine 1938. vraćen je u službu kao nadzornik u Ministarstvu trgovine i industrije; umirovljen je 1941. Godine 1907. objavio je knjigu Prometna politika u obće i magjarska (ugarska) prometna politika u Hrvatskoj napose, prvu raspravu o željezničkome prometu u Hrvatskoj. Poznavajući unutarnju organizaciju i poslovanje Mađarskih državnih željeznica te mađarsku prometnu politiku općenito, dokazao je njihovo zanemarivanje hrvatskoga gospodarstva te zastupao pravo Hrvatske da upravlja željeznicama na svojem području i njezinu potpunu samostalnost u željezničkim, tarifnim, prometnim i financijskim pitanjima. Objavio je mnoge članke iz područja upravnoga te carinskoga prava i željezničkoga zakonodavstva u periodicima i listovima. Autor je i knjiga Željeznička pragmatika sa strukovnog hrvatskog gledišta (1907), Razvitak željeznice u Hrvatskoj do 1918. godine (1952).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić, M. Kolar-Dimitrijević: GORNIČIĆ, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 64.

Gorničić, Josip
Prometno-gospodarski stručnjak.

Opći podatci
Ime
Josip (Juraj)
Prezime
Gorničić (Brdovački)
Mjesto i datum rođenja
Brdovec, 24. 10. 1870.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 20. 01. 1957.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje