Objavljeno: .
Ažurirano: 4. listopada 2021.

Grdinić, Vladimir (Bjelovar, 25. X. 1939), farmaceutski inženjer, stručnjak za analitičku kemiju i povijest ljekarništva.

Na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1964. te doktorirao 1972. disertacijom Studije utjecaja strukture kapilarnih nosača na taloženje i otapanje nekih teško topljivih soli u stehiometrijskim i substehiometrijskim odnosima (mentor A. Gertner). Na Fakultetu je radio od 1965., od 1985. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Analitička kemija, Farmaceutska kemija II i Povijest farmacije. Bio je pročelnik Odjela za farmaceutske znanosti od 1986., utemeljitelj i predstojnik Zavoda za analitiku i kontrolu lijekova od 1989. te prodekan Fakulteta 1980–82. Umirovljen je 2005. Bavio se analitičkom kemijom, kemometrijom i kontrolom kakvoće lijekova, standardizacijom analitičkih postupaka te računalnom podrškom u kontroli kakvoće lijekova. Osobito se istaknuo radovima iz povijesti hrvatskog ljekarništva te njenom popularizacijom. Napisao je više djela kojima je pridonio hrvatskom znanstvenom nazivlju. Autor je knjiga: Rječnik mjeriteljstva u kontroli kakvoće lijekova (1994), Hrvatsko farmakopejsko nazivlje (1995), Ljekarništvo na tlu Hrvatske (1996), Ilustrirana povijest hrvatskoga ljekarništva (1997), Enciklopedijski englesko-hrvatski farmakognozijski rječnik farmakopejskog nazivlja (s R. Jurišić i I. Šugarom, 1999) i Kronologija ljekarništva (2015). Bio je glavni urednik časopisa → Acta pharmaceutica (1992–96) te suradnik Tehničke enciklopedije LZ-a. Dobitnik je Medalje »Julije Domac« 1990. i Državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti 1997.


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Kujundžić: Spomenica u povodu 130. obljetnice nastave farmacije 1882–2012. Zagreb, 2012., str. 146.

Iz arhive LZMK-a

Lj. Grlić: GRDINIĆ, VLADIMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 154–155.

Grdinić, Vladimir

Farmaceutski inženjer, stručnjak za analitičku kemiju i povijest ljekarništva.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Grdinić
Mjesto i datum rođenja
Bjelovar, 25. 10. 1939.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija