Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Grlić, Ljubiša (Zagreb, 4. III. 1921 – Zagreb, 13. XII. 1993), farmaceut i leksikograf, stručnjak za opijum i kanabis.

Na Farmaceutskome fakultetu u Zagrebu (→ Farmaceutsko-biokemijski fakultet) diplomirao je 1943. te doktorirao 1958. disertacijom Ispitivanje opija i galenskih pripravaka nekih droga izravnim određivanjem spektra apsorpcije u ultravioletu (mentor → B. Akačić). U Zagrebu je radio u ljekarni (1943–45), higijensko-kemijskim laboratorijima JNA (1945–51), Centralnome higijenskom zavodu (1945–53) i u Zavodu za ispitivanje lijekova SRH (1953–58. i 1960–64). U Ženevi je 1958–60. radio u Laboratoriju UN-a za opojne droge, a u New Yorku je 1969–70. bio specijalni savjetnik za marihuanu u Zavodu za sudsku medicinu tamošnjega sveučilišta. Od 1965. radio je u Leksikografskome zavodu, gdje je bio urednik za područje farmacije, farmakologije, kemije i botanike. Umirovljen je 1981.

Bavio se geografskom identifikacijom i karakterizacijom opojnih droga, izradivši metode za jednostavno spektrofotometrijsko utvrđivanje geografskoga podrijetla opijuma i postupke za kemijsku karakterizaciju kanabisa. Istraživao je i mogućnost korištenja samonikloga jestiva bilja te u laboratorijsku praksu uveo nove metode za određivanje kalorične vrijednosti hrane. Autor je knjiga 99 jestivih i otrovnih boba (1984), Enciklopedija samoniklog jestivog bilja (1986), Mali kemijski leksikon (1988) i Svijet halucinogenih droga (1989). Bio je glavni urednik časopisa Acta pharmaceutica Jugoslavica (1969–83). Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1977.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

GRLIĆ, LJUBIŠA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 228.

Grlić, Ljubiša

Farmaceut i leksikograf, stručnjak za opijum i kanabis.

Opći podatci
Ime
Ljubiša
Prezime
Grlić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 04. 03. 1921.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 12. 1993.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja