Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Grubaš, Ivan (Grubas, Giovanni B. V. M.) (Venecija, druga polovica XVIII. st. – Venecija, polovica XIX. st.), pomorski pisac i kartograf.

Podrijetlom iz Perasta, bio je mornarički peljar u Veneciji. Autor je plovidbenoga priručnika iz praktične navigacije i hidrografije, s podatcima i za hrvatsku obalu Novi obalni peljar Jadranskoga mora (Nuovo costiere del Mare Adriatico, 1833). U bakrorezu je izradio kartu Sredozemlja s planovima sredozemnih luka (1801), kartu Jadranskoga mora (oko 1833) te kartu Venecijanskoga zaljeva, koja nije prihvaćena zbog nepotpunih i pogrešnih podataka. U starijoj literaturi njegova se djela pripisuju kapetanu Antunu Grubašu (1688 – oko 1763).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

GRUBAŠ, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 249.

Grubaš, Ivan
Pomorski pisac i kartograf.

Opći podatci
Ime
Ivan (Giovanni B. V. M.)
Prezime
Grubaš (Grubas)
Mjesto i datum smrti
Venecija (Italija)

Kategorije i područja
Kategorija
Područje