Objavljeno: .
Ažurirano: 19. listopada 2018.

Grubišić, Ante (Šibenik, 29. XII. 1817 – Trst, 12. V. 1877), pomorski kapetan i izumitelj.

Nautičku školu završio je u Rijeci, gdje je poslije bio učitelj nautike. Nakon položenoga ispita za kapetana duge plovidbe plovio je na parobrodima Austrijskoga Lloyda i od 1861. na brodovima egipatskoga parobrodarskoga društva. Pomorskoj vladi u Trstu predložio je da brod koji plovi u istome kursu s brodom koji ga dostiže treba na krmi istaknuti bijelo svjetlo. Godine 1875. vlada je poduprla Grubišićev prijedlog koji je potom kao međunarodna odredba uvršten u Pravila za izbjegavanje sudara na moru. Proučavao je i devijaciju magnetskoga kompasa te konstruirao kompasnu smjernu ploču kojom je odredio vrijednost pravog azimuta i time dobio kurs broda. Izum je prvi put iskušao tijekom plovidbe iz Trsta u Bombay 1871. zapovijedajući Lloydovim parobrodom Flora. Taj je brodar prema Grubišićevu izumu već 1872. postavio na svojim parobrodima duge plovidbe kompase s pločama za smjeranje.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

GRUBIŠIĆ, ANTE. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 254.

Grubišić, Ante
Pomorski kapetan i izumitelj.

Opći podatci
Ime
Ante
Prezime
Grubišić
Mjesto i datum rođenja
Šibenik, 29. 12. 1817.
Mjesto i datum smrti
Trst (Italija), 12. 05. 1877.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje