Objavljeno: .
Ažurirano: 1. travnja 2022.

Grubišić, Vatroslav (Solin, 17. I. 1933), strojarski inženjer, stručnjak za ponašanje i vijek trajanja materijala i konstrukcija pod realnim uvjetima opterećenja.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu diplomirao je 1958., a na Tehničkome sveučilištu u Münchenu (TU München) doktorirao 1970. disertacijom Postupak za optimalni dizajn automobilskih kotača. Nakon kraćega rada u tvornici AEG Gas- und Industrieturbinen Fabrik u Essenu (1960−61), zaposlio se na Institutu za pogonsku čvrstoću Fraunhofer (danas Fraunhofer – Institut für Betriebfestigkeit und Systemzuverläsigkeit) u Darmstadtu (1961−96). Ondje je bio znanstveni suradnik u području mjerenja i ispitne tehnologije, radio je na optimizaciji konstrukcije automobilskih kotača (1965−69), bio voditelj odjela za analizu naprezanja i provjeru čvrstoće (1970−96) te zamjenik direktora Instituta (1978−86). Za razvoj procedure i ispitnoga uređaja za dokazivanje pogonskoga vijeka sklopa glavčine i automobilskoga kotača, koja se od tada rabi u svijetu, 1986. dodijeljena mu je Fraunhoferova nagrada za primijenjenu znanost. Nakon umirovljenja 1996., nastavio je raditi kao povremeni savjetnik Instituta (do 2008) te kao neovisni savjetnik u energetskim postrojenjima te industriji automobila, željeznica i pogonskih sustava brodova. Sudski je vještak i direktor biroa Technical Consulting u Georgenhausenu. Predavao je kao redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (1990–2009), Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i tehničkim fakultetima u Hefeiju (Kina) i Padovi.

Bavi se zamorom i ponašanjem konstrukcija i materijala pri radnim opterećenjima, određivanjem spektra radnih opterećenja za potvrdu pogonskoga vijeka konstrukcija, razvojem numeričkih i eksperimentalnih metoda za procjenu pogonskoga vijeka konstrukcija, utjecajem oblikovanja, proizvodnje i okoliša na trajnost konstrukcija te osiguranjem kvalitete vitalnih komponenti postrojenja. Autor je 20 patentiranih inovacija vezanih uz ispitivanje kotača vozila, simulaciju njihova opterećenja u vožnji te ispitivanje dinamičke izdržljivosti. Dopisni je član HAZU-a od 2008.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Osobna stranica Vatroslava Grubišića. HAZU

Grubišić, Vatroslav

Strojarski inženjer, stručnjak za ponašanje i vijek trajanja materijala i konstrukcija pod realnim uvjetima opterećenja.

Opći podatci
Ime
Vatroslav
Prezime
Grubišić
Mjesto i datum rođenja
Solin, 17. 01. 1933.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje