Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Guzović, Zvonimir (Veliki Grđevac, 20. V. 1958), strojarski inženjer, stručnjak za prijenos topline kod turbostrojeva.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1982., magistrirao 1988. te doktorirao 1998. disertacijom Ocjena upotrebljivosti postojećih korelacija za određivanje prijelaza topline kod toplinskih turbostrojeva (mentor B. Matijašević). Na Fakultetu radi od 1982., od 2011. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Vjetroturbine i postrojenja, Toplinski turbostrojevi, Konstrukcija turbostrojeva i Energetski strojevi. Bio je voditelj Katedre za turbostrojeve (2008–12), predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju (2012–14) te dekan Fakulteta (2014–18). Predaje i na Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu od 2014. te na Hrvatskome vojnom učilištu Dr. Franjo Tuđman od 2017.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa teorijska istraživanja iz aerodinamike, termodinamike i prijenosa topline i mase kod turbostrojeva te uporaba turbostrojeva za iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Guzović, Zvonimir
Strojarski inženjer, stručnjak za prijenos topline kod turbostrojeva.

Opći podatci
Ime
Zvonimir
Prezime
Guzović
Mjesto i datum rođenja
Veliki Grđevac, 20. 05. 1958.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje