Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Heim, Alfred (Zagreb, 20. X. 1899 – Zagreb, 5. XII. 1982), strojarski inženjer, konstruktor finomehaničkih strojeva.

Studirao je na strojarskim odjelima visokih tehničkih škola u Budimpešti, Pragu i Beču, gdje je diplomirao strojarstvo 1923. Radio je u ložionici te kao voditelj u radionicama Državnih željeznica u Zagrebu (1925–39), gdje je osnovao Odjel za studije i ekonomiju rada (konstrukcijski ured, prototipna radionica i laboratorij za mehanička, metalografska i kemijska ispitivanja). Sudjelovao je u projektiranju nove željezničke radionice u Kraljevu (1940). Bio je honorarni nastavnik (1941) te izvanredni profesor (1946) strojarskog odjela Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu gdje je predavao kolegij Elementi strojeva; umirovljen je 1971. Razvio je laboratorij za preciznu mehaniku te unaprijedio laboratorij za ispitivanje toplinskih svojstava građevinskih i konstrukcijskih materijala. Bavio se projektiranjem i konstruiranjem u području strojarstva, osobito finomehanike. Surađivao je s poduzećima Ghetaldus (izradba fotoaparata i brušenje leća), IKOM (razvoj automatskih električnih satova), ZET i Dalekovod. Konstruirao je instrument za snimanje krvnih žila (angiograf).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 236–237.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: HEIM, ALFRED. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 497.

Heim, Alfred
Strojarski inženjer, konstruktor finomehaničkih strojeva.

Opći podatci
Ime
Alfred
Prezime
Heim
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 20. 10. 1899.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 05. 12. 1982.
Povezane osobe

Kategorije i područja