Objavljeno: .
Ažurirano: 27. rujna 2021.

Herak, Janko (Brašljevica kraj Ozlja, 5. II. 1937), fizičar, stručnjak za biofiziku i kemijsku fiziku.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1960. te doktorirao 1967. disertacijom ESR ispitivanja interakcije nukleinskih kiselina i njihovih konstituenti s malim paramagnetskim česticama (mentori W. Gordy i M. Paić). U Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu radio je od 1960., gdje je 1967–72. bio voditelj Laboratorija za radiovalnu spektroskopiju i 1969–71. pročelnik Odjela za čvrsto stanje. Radeći u Institutu, u Hrvatsku je uveo elektronsku paramagnetsku rezonanciju. Od 1976. bio je redoviti profesor na Farmaceutsko-biokemijskome fakultetu u Zagrebu. Predavao je kolegije Opća fizika, Uvod u biofiziku i Statistika. Bio je predstojnik Odjela za fiziku i matematiku (danas Zavod za biofiziku) 1976–2005. te osnivač studija biofizike na dodiplomskoj razini. Umirovljen je 2005. Bio je gostujući profesor na Sveučilištu Britanske Kolumbije 1973–74., Saarlandskom sveučilištu 1994–98. i Sveučilištu u Oslu 2004–05.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su biofizika i kemijska fizika, posebice spektroskopska tehnika kojom se detektiraju paramagnetske čestice (tzv. ESR spektrometrija). Autor je patenta za ESR spektrometar radnoga područja 10 GHz (s V. Galogažom, 1973). Napisao je udžbenike Uvod u biofiziku (1973), Struktura tvari (1980), Struktura, stanja i svojstva tvari (s K. Adamićem, 1987), Fizika (1990) i Osnove kemijske fizike (2001). Bio je predsjednik Hrvatskoga biofizičkog društva 1980–82. i Saveza biofizičkih društava Jugoslavije 1982–84. Dobitnik je Nagrade »Ruđer Bošković« 1973., Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti 2008. i Nagrade za životno djelo 2017.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

Kutleša S.: HERAK, JANKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 524-525.

Herak, Janko

Fizičar, stručnjak za biofiziku i kemijsku fiziku.

Opći podatci
Ime
Janko
Prezime
Herak
Mjesto i datum rođenja
Brašljevica kraj Ozlja, 05. 02. 1937.
Povezane ustanove
Farmaceutsko-biokemijski fakultet,
Institut “Ruđer Bošković”
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija