Objavljeno: .
Ažurirano: 10. ožujka 2020.

Hercezi-Skalicki, Marelica (Zagreb, 29. II. 1933 − Zagreb, 31. X. 2016), filologinja, stručnjakinja za terminologiju strojarske struke.

Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala je engleski i francuski jezik 1957. Od 1959. predavala je engleski jezik u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića i na Visokoj školi za fizičku kulturu u Zagrebu, godine 1961. izabrana je za nastavnicu engleskoga jezika na Visokoj tehničkoj školi, a nakon njezina pripojenja 1967. Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) i za nastavnicu francuskoga jezika. Ondje je izabrana u zvanje predavačice 1978. te više predavačice 1980. Bila je dugogodišnja voditeljica Katedre za tehničke strane jezike. Umirovljena je 1993. Predavala je i na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu te na Višoj tehničkoj školi za sigurnost na radu i zaštitu od požara (1963−87) u Zagrebu. Područje njezina stručnoga interesa je uporaba stručne literature na stranome jeziku na akademskoj razini te terminologija struke. Autorica je udžbenika Reading Technical English for Academic Purposes (1988−93) i Cours de francais technique (1970) te priručnika Elementary English for technicians and safety engineers (1966).

 


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam Marela Hercezi-Skalicki, BA, senior lecturer, Transactions of Famena, 40(2016) 4, str. 107-108

Iz arhive LZMK-a

N. Bašić: HERCEZI-SKALICKI, MARELA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 533.

Hercezi-Skalicki, Marelica
Filologinja, stručnjakinja za terminologiju strojarske struke.

Opći podatci
Ime
Marelica
Prezime
Hercezi-Skalicki
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 29. 02. 1933.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 31. 10. 2016.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje