Objavljeno: .
Ažurirano: 1. lipnja 2022.

Hidroizolacija Katran d. o. o., poduzeće kemijske industrije sa sjedištem u Zagrebu, nastalo 1947. integracijom poduzeća Antun Res, Hrvatske industrije katrana i Istok.

Prethodnici poduzeća

Najstarije poduzeće koje je prethodilo današnjemu bilo je obrtno građevinsko poduzeće za proizvodnju asfalta i katrana što ga je 1890. osnovao Ljudevit Deutsch sa sjedištem u Ulici Junija Palmotića u Zagrebu. Godine 1907. izgradilo je Zagrebačku električnu centralu. Poduzeće je 1917. kupio Antun Res te je otada nosilo njegovo ime. Sredinom 1920-ih imalo je šest poslovnih objekata u kojima su se nalazila postrojenja za destilaciju katrana, proizvodnju krovne ljepenke, laboratorij, pomoćne radionice i uredi. Dio poduzeća preseljen je 1928. na Radničku cestu. Proizvodnja je 1932. iznosila 633 t smolnoga cementa, kovačke smole i katrana. U sljedećim je godinama počela proizvodnja brusnoga papira i platna u arcima te metražnoga brusnoga platna. Antun Res otvarao je i kamenolome u Međimurju, Zagorju i Slavoniji kao vlastiti izvor sirovina, a 1927. s radom je započela i podružnica u Ljubljani. Prije II. svj. rata Antun Res bilo je najveće specijalizirano poduzeće za asfalte i izolacije u zemlji.

Hrvatsku industriju katrana osnovao je 1913. njemački inženjer Teodor Abelman, suvlasnik i direktor industrije katrana Teeraf sa sjedištima u Beču i Pragu, a na poticaj zagrebačkih vlasti koje su uvidjele potrebu za tvornicom građevnoga materijala. Devet poslovnih objekata bilo je smješteno na Radničkoj cesti, a kako bi osiguralo sirovinsku osnovu, od samog početka poduzeće je surađivalo s Gradskom plinarom Zagreb, kojoj je kao nusproizvod ostajao sirovi katran. Nakon I. svj. rata nastavilo se ubrzano razvijati. Tada je zapošljavalo 40 radnika, a potkraj 1930-ih broj zaposlenih povećao se na približno 100. Otvoreno je više novih pogona u Zagrebu, te pogon krovne ljepenke u Zemunu. Proizvodila se krovna ljepenka, kolomaz, smolni cement, razni derivati iz kamenoga ugljena, katranska masa za impregniranje, smola, sirovi benzol i katransko ulje. Godine 1936. bile su prerađene 1632 t katrana, 339 t sirove ljepenke i 92 000 omota ljepenke.

Poduzeće Istok osnovano je 1922. sa sjedištem na Trgu kralja Petra Svačića kao podružnica poduzeća Asthandels A. G. iz Münchena. Do 1929. bavilo se uvozom građevinskih i poljoprivrednih strojeva, a potom je nakon kupnje prostora na Miramarskoj cesti počelo proizvoditi terpentin i kolomaz. Godine 1935. od bečkoga poduzeća Korndörfer & Wallanfels kupilo je licencu za proizvodnju pomoćnih sredstava za tekstilnu i kožarsku industriju. Iste godine započelo je i preradbu sirovoga benzena na njegove derivate: čisti benzen, ksilol, toulol i solventnu naftu.

Tvornički kompleks, prva polovica XX. st.

Razdoblje od kraja II. svj. rata do danas

Nakon II. svj. rata poduzeće Antun Res zapošljavalo je 91 radnika, Hrvatska industrija katrana 75, a Istok 14 radnika. Rješenjem Predsjedništva vlade NR Hrvatske integracijom poduzeća Antun Res, Hrvatske industrije katrana i Istok 1947. utemeljeno je poduzeće Katran. Prvi izvoz (katranska smola mrkog ugljena i brusni proizvodi) ostvaren je 1954.

Godine 1956. Katran, → Chromos i → Pliva sklopili su ugovor o zajedničkoj proizvodnji organskih boja i pigmenata i njihovih intermedijera za organske boje, a 1957. osnovali su Kemijsku industrijsku zajednicu, prvo poslovno udruženje u Jugoslaviji. Sljedećih godina u Katranu je započela proizvodnja proizvoda za zaštitu bilja te mirisnih sastojaka. Poduzeće je tada zapošljavalo oko 350 djelatnika. Pliva je Katranu 1962. prepustila proizvodni pogon za proizvodnju boja zajedno s radništvom. Tada je u Katranu izgrađen pogon za proizvodnju intermedijera za organske boje kapaciteta 650 t na godinu, proizvodnja kojih je napuštena 1966.

Glavni toranj postrojenja za destilaciju fenola tvornice Katran, sredina XX. st.

Pogon za kontinuiranu destilaciju fenola u tvornici Katran, sredina XX. st.

Godine 1964. Katran se zajedno s Chromosom i → Kutrilinom ujedinio u Kemijski kombinat Chromos – Katran – Kutrilin nastojeći racionalizirati poslovanje, ulaganje i razvoj proizvoda. U sklopu kombinata (poslije SOUR Chromos) Katran se širio i počeo proizvoditi niz novih proizvoda na bazi bitumenskih prerađevina za hidroizolaciju i asfaltnu gradnju. Izgrađeni su pogoni za proizvodnju emulzija, izolacijskih masa, izolacijskih traka s ulošcima od staklene tkanine i aluminijske folije. U sklopu kombinata stručnjaci Katrana istraživali su nova područja, primjerice aditiva za prehrambenu industriju.

Pogon Kemijskog kombinata Chromos – Katran – Kutrilin, druga polovica XX. st.

Odjel za proizvodnju mirisnih sastojaka je nakon integracije nastavio djelovati kao samostalna tvornica kroz Laboratorij za eterična ulja i Odjel aroma (Chromos Aroma). Prve proizvedene arome bile su namijenjene konditorskoj i duhanskoj industriji. Godine 1972. uspostavljena je suradnja s danskim poduzećem Emulsion, čime su postavljeni temelji za početak proizvodnje aditiva za pekarsku industriju. Godine 1977. započela je proizvodnja praškastih aditiva, za što je 1981. otvoren pogon u Jastrebarskom gdje je 1991. počela proizvodnja za mesnu industriju.

Postavljanje završne hidroizolacijske trake Bitufix

Dezintegracijom SOUR-a Chromos 1993., Katran i Chromos Aroma nastavili su poslovati kao samostalna poduzeća. Većinskim vlasnikom Katrana postala je Gradnja trgovina d. o. o., a poduzeće je tada zapošljavalo oko 200 radnika. Pod nazivom Hidroizolacija Katran d. o. o. poduzeće danas proizvodi raznovrsne bitumenske materijale koji se rabe u visokogradnji i niskogradnji, te zapošljava 35 radnika. Vlasnik Chromos Arome postalo je 1993. njemačko poduzeće Ireks, jedan od vodećih proizvođača poboljšivača i namjenskih mješavina za kruh, pecivo i slastičarstvo, te otada poduzeće posluje kao Ireks Aroma. U sklopu poduzeća nalaze se pogoni za proizvodnju dodataka i mješavina za pekarsko-slastičarske proizvode, mesne prerađevine i stočnu hranu, mirisne kompozicije i arome u Jastrebarskom te za preradbu → ljekovitog i aromatičnog bilja u Dragovanščaku kraj Jastrebarskog, a zapošljavaju oko 150 radnika.


Ostali podatci
Što pročitati?

Chromos, 1890. – 1993. Glasnik diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija u Zagrebu, (1993) 5, str. 1–10.

Chromos, 2. dio. Glasnik diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija u Zagrebu, (1998) 19, str. 1–6.

Hidroizolacija Katran d. o. o.

Poduzeće kemijske industrije u Zagrebu, nastalo 1947. integracijom poduzeća Antun Res, Hrvatske industrije Katrana i Istoka.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1947.
Prijašnji nazivi

Katran (1947-64)

Kemijski kombinat Chromos – Katran – Kutrilin (1964-93)

Katran (1993-2005)

Hidroizolacija Katran (od 2005)


Kategorije i područja