Objavljeno:
Ažurirano: 20. studenoga 2018

Horvatić-Baldasar, Ksenija (Sarajevo, 29. IX. 1929), matematičarka, stručnjakinja za nacrtnu i konačnu geometriju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1954., magistrirala 1966. te doktorirala 1983. disertacijom Istraživanja semi-dvoravnina reda 10 i konstrukcija jedne nove semi-dvoravnine reda 14. Na Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu habilitirala je 1971. iz područja geometrije. Radila je na II. gimnaziji u Zagrebu (1954−55). Od 1955. predavala je Nacrtnu geometriju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, gdje je od 1991. bila izvanredna profesorica. Predavala je i na Građevinskome fakultetu u Splitu, Strojarskome fakultetu u Slavonskome Brodu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu te Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Umirovljena je 1994.

Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa je konačna geometrija. Zajedno s I. Babić autorica je udžbenika Nacrtna geometrija (1997−2007).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 204.

Horvatić-Baldasar, Ksenija
Matematičarka, stručnjakinja za konačnu geometriju.

Opći podatci
Ime
Ksenija
Prezime
Horvatić-Baldasar
Mjesto i datum rođenja
Sarajevo (BiH), 29. 09. 1929.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje