Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2018.

Horvatović, Marko Antun (Horvath, Horvatić, Horvatovich; Marcus Antonius) (Orahovica, sredina XVIII. st. – Zagreb, 10. I. 1821), svećenik, pjesnik i konstruktor.

Nakon bogoslovnih nauka, u Požeškim Sesvetama bio je kapelan, privremeni upravitelj (1769) te župnik do umirovljenja 1792. Zatim je bio pomoćni svećenik u Petrinji, a od 1806. boravio je u Zagrebu kao vikar župne crkve sv. Marka. Osim što je pisao pjesme na latinskom i hrvatskome jeziku, zanimalo ga je riječno brodarstvo. Autor je djela Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu (1804), kojega je prošireno izdanje tiskano i na njemačkome jeziku Vorschläge zur Erleichterung der Schiffahrt auf Strömen und Flüssen (1806).

Nacrt broda pogonjenoga tzv. veslatim krilima, iz knjige Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu, Zagreb, 1804.

To je djelo jedno od prvih o tehnici i riječnome prometu na hrvatskome jeziku te prinos poznavanju tadašnjega brodarstva na Savi i Kupi i tamošnjega nazivlja. U njemu opisuje brodski pogon tzv. veslatim krilima kojim bi se smanjio broj konja za uzvodnu vuču: na prednjem i stražnjem kraju broda po jedno je poprečno vratilo na kojima je, na oba brodska boka, učvršćeno po jedno pogonsko kolo s po 16 lopatica djelomice uronjenih u vodu. Vratila s pogonskim kolima bila bi povezana zupčanicima s potjernim ili nagaznim kolima, koja bi gazio jedan ili dva čovjeka. Takav se pogon mogao kombinirati s jedrima, dok je za nizvodnu plovidbu prazna broda bio predviđen samo kormilar. U knjižici je objavljena i uglazbljena Horvatovićeva Lađarska pjesma, kojom se imao određivati ritam rada. U njemačkom je izdanju zastupao stanovitu tipizaciju i prilagodbu oblika i izmjera broda riječnoj plovidbi, a za nizvodnu plovidbu istaknuo je korisnost tzv. dugoga hrvatskog vesla.


Ostali podatci
Što pročitati?

Ž. Dadić: Marko Antun Horvatović. Priroda, 63(1974) 10, str. 306–307.

V. Muljević: Marko Antun Horvatović i njegov brod s lopatičnim krilima. Hrvatski patentni glasnik, 2(1995) 3, str. 649–651.

V. Muljević: Marko Antun Horvatović. Konstruktor riječnog broda i pisac. Encyclopaedia moderna, 17(1997) 47, str. 54–57.

Iz arhive LZMK-a

V. Muljević, Lj. Anđelković: HORVATOVIĆ, MARKO ANTUN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 679–680.

Horvatović, Marko Antun
Naslovnica knjige Lakši način putovanja velikih lađa i uz vodu i niz vodu, 1804.

Svećenik, pjesnik i konstruktor.

Opći podatci
Ime
Marko Antun (Marcus Antonius)
Prezime
Horvatović (Horvath, Horvatić, Horvatovich)
Mjesto i datum rođenja
Orahovica
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 10. 01. 1821.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje