Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2024.

Hribar, Josip (Zagreb, 11. IX. 1907 – Zagreb, 25. V. 1993), strojarski inženjer, stručnjak iz područja obradbe materijala.

Studij strojarstva započeo je 1926. na Visokoj tehničkoj školi u Berlinu (TH Berlin) te nastavio na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje), gdje je diplomirao 1933. i doktorirao 1944. disertacijom Problemi bujanja i stezanja drveta. Ostao je na Fakultetu te postao asistent (1933–46) pri Zavodu za mehaničku tehnologiju. Od 1947. predavao je kolegije Mehanička tehnologija te Drvo i nemetali, redoviti profesor postao je 1963. te je predavao kolegije Obrada metala, Plastična obrada i Tehnologija drveta; umirovljen je 1977. Bio je dugogodišnji predstojnik Zavoda za obradu metala i Zavoda za drvo i nemetale te predstojnik Katedre za plastičnu obradu i Katedre za drvo i nemetale. Jedan je od osnivača nastave strojarstva i brodogradnje u Splitu. Surađivao je u Tehničkoj enciklopediji i Pomorskoj enciklopediji LZ-a. Autor je knjiga Obrada metala. Dio 1 (1962) i Plastična obrada metala (1975). Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« 1970.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 224−225.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: HRIBAR, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 714–715.

Hribar, Josip
Strojarski inženjer, stručnjak iz područja obrade materijala.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Hribar
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 11. 09. 1907.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 25. 05. 1993.
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje