Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta, strukovna organizacija koja okuplja inženjere prometa i transporta, osnovana 2008. u Zagrebu.

Djelatnost komore uključuje projektiranje, reviziju i kontrolu projekata te stručne dokumentacije; izradbu i reviziju studija, elaborata i planova; procjenu, izvođenje i nadzor građenja, rekonstrukcije i održavanja prometnica i prometnih objekata, prometne signalizacije i opreme, upravljačkih sustava u prometu i transportu; ispitivanje kvalitete ugrađenih materijala, proizvoda i radova te tehničko vještačenje. Komora ima ovlast davanja i oduzimanja licenci ovlaštenim inženjerima za rad u struci i za obavljanje samostalne djelatnosti te davanja i oduzimanja iskaznica ovlaštenim inženjerima. Skrbi o pravima i časti članova i predstavlja ih u zemlji i inozemstvu. Obavlja stručni nadzor nad radom članova i vodi imenik ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta. Surađuje s fakultetima, ministarstvima, drugim komorama i ostalim institucijama. Organizira savjetovanja, stručna osposobljavanja i polaganja stručnoga ispita te licenciranje u tehnologiji prometa i transporta.

Rad komore organiziran je u pet strukovnih razreda inženjera – za cestovni promet, željeznički promet, poštanski i informacijsko-komunikacijski promet, pomorski promet i promet na plovnim putovima u unutarnjim vodama te razred zračnog prometa i inženjera aeronautike.

Sredinom 2018. Komora je imala 249 članova, a predsjednik je bio → Hrvoje Baričević.

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
Strukovna organizacija koja okuplja inženjere prometa i transporta, osnovana 2008. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
2008.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje