Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Baričević, Hrvoje (Rijeka, 31. X. 1953), prometni inženjer, stručnjak za prevenciju prometnih nesreća na cestama.

U Zagrebu je Višu školu za cestovni promet završio 1975. te na Interfakultetskome studiju prometa diplomirao 1978. Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (danas Pomorski fakultet) magistrirao je 1986., a doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu 1991. disertacijom Suvremene transportne tehnologije, preduvjet razvoja čvorišta Rijeke (mentori S. Božičević i → R. Zelenika). Nakon diplome, 1978−88. radio je kao srednjoškolski profesor. Od 1989. radi na Pomorskom fakultetu, od 2002. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Tereti u prometu, Tehnologija kopnenog prometa, Sigurnost u prometu i Međunarodno otpremništvo. Bio je predstojnik Odjela tehnologije prometa od 1993., Odjela za pomorstvo 1999−2001. i Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i prometu 2006−08. te pročelnik Zavoda za tehnologiju i organizaciju pomorskog prometa od 1995. Bio je dekan Fakulteta 1999−2000, te prodekan 2001−04. Autor je udžbenika Pomorskoputnički terminal u Rijeci (s B. Begović, 1993), Tehnologija kopnenog prometa (2001), Tereti u prometu (s T. Poletan Jugović i S. Vilkeom, 2010) i Promet u turizmu (2003). Predsjednik je Društva inženjera i tehničara prometa i veza Rijeka od 2009. te Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta.

Baričević, Hrvoje
Prometni inženjer, stručnjak za prevenciju prometnih nesreća na cestama.

Opći podatci
Ime
Hrvoje
Prezime
Baričević
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 31. 10. 1953.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje