Objavljeno: .
Ažurirano: 23. studenoga 2018.

Zelenika, Ratko (Banja Luka, 20. VI. 1941), ekonomist, stručnjak za transportnu logistiku.

Na Ekonomskome fakultetu u Rijeci diplomirao je 1973. te magistrirao 1977., a na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu doktorirao je 1984. U gospodarstvu je radio 1959−78. u djelatnostima špedicije, vanjske trgovine, transporta i prometa. Na Pomorskome fakultetu u Rijeci radio je 1978−90., od 1985. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije Međunarodna špedicija, Organizacija i tehnika poslovanja u vanjskoj trgovini, Vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje, Tarife i tarifna politika te Osnove znanstvenoistraživačkoga rada. Bio je predsjednik Poslovodnog odbora Fakulteta (1984−88). Na Ekonomskome fakultetu u Rijeci radio je od 1991. do umirovljenja 2011. Predavao je kolegije Ekonomika prometa i pomorstva, Špedicija i logistika, Međunarodna špedicija i logistika te Ekonomika osiguranja, od kojih je neke sam uveo. Bio je pročelnik Katedre za teorijsku ekonomiju (2001−05). Specijalizacije za špediciju i transportnu tehnologiju pohađao je u poduzeću Schenker u Frankfurtu (1989) i na Sveučilištu Rostock u Dresdenu (1986). Od 1989. bio je gostujući profesor na sveučilištima u Sloveniji i BiH te na poslijediplomskome doktorskom studiju Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa transportna logistika, špedicija, inteligentni transportni sustavi te osiguranje. Pridonio je projektima uključivanja RH u europski prometni (2002−06) i gospodarski sustav (2007−10). Autor je monografija i knjiga Međunarodna špedicija (1985), Transportno i špeditersko poslovanje (u suautorstvu, 2001), Upravljanje logističkim mrežama (s H. Pavlić Skender, 2007), Ekonomika prometne industrije (2010) i Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela – znanstvene kvalitativne metode (2014). Dobitnik je Nagrade za životno djelo 2010. Sveučilište Vitez u Travniku (BiH) dodijelilo mu je 2012. počasno zvanje professor emeritus.

Zelenika, Ratko
Ekonomist, stručnjak za transportnu logistiku.

Opći podatci
Ime
Ratko
Prezime
Zelenika
Mjesto i datum rođenja
Banja Luka (BiH), 21. 06. 1941.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje