Objavljeno: .
Ažurirano: 6. studenoga 2018.

Hrvatski savez za Sunčevu energiju (HSSE), savez udruga, pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnostima iz područja energetike, osnovan 1983. u Rijeci.

Cilj saveza je promicanje stručnoga i znanstvenoga rada u području obnovljivih izvora energije koji ostvaruje okupljanjem znanstvenog i stručnog potencijala te organizacijom i koordinacijom aktivnosti svojih članova. Savez promiče tehničku kulturu iz područja praktične uporabe Sunčeve energije i drugih obnovljivih izvora energije, potiče izumiteljski i inovatorski rad te uvođenje i uporabu suvremenih tehnologija za uporabu Sunčeve i ostalih obnovljivih izvora energije. Zauzima se za izradbu standarda iz područja energetike te surađuje s drugim sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Organizira predavanja, stručna savjetovanja, konferencije i kongrese iz područja energetike i zaštite okoliša. Dugogodišnji je organizator međunarodnoga kongresa Energija i okoliš (2018. održao se po 26. put). U suradnji s drugim lokalnim organizacijama i institucijama organizira Riječki energetski tjedan. Od 1979. izdaje znanstveni časopis za Sunčevu i ostale alternativne izvore energije Sunčeva energija.

Od 2012. predsjednik Saveza je → Bernard Franković. Savez je član Međunarodnog društva za solarnu energiju (International Solar Energy Society, ISES).

Hrvatski savez za Sunčevu energiju
Savez udruga, pravnih osoba i obrtnika koji se bave djelatnostima iz područja energetike, osnovan 1983. u Rijeci.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Rijeka
Godina osnutka
1983.
Povezane osobe

Kategorije i područja