Objavljeno: .
Ažurirano: 18. siječnja 2024.

Franković, Bernard (Rijeka, 19. VIII. 1946), strojarski inženjer, stručnjak za obnovljive izvore energije.

Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci) diplomirao je 1971., a na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu magistrirao je 1978. te doktorirao 1990. disertacijom Analiza izmjene topline u vlažnom regeneratoru topline (mentor → M. Viličić). Na riječkom fakultetu zaposlen je od 1972., gdje je 2003. izabran u zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju; umirovljen je 2016. Od 2017. pročelnik je Odjela za tehničke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Predavao je kolegije Nauka o toplini I−II, Izvori energije, Termodinamika smjesa, Plinska tehnika, Termodinamika i energetika. Bio je voditelj Katedre za tehničku termodinamiku i termotehniku, predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku te dekan (1998−2002).

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa termodinamika, energetika, obnovljivi izvori energije te termotehnički i termoenergetski sustavi. Glavni je urednik časopisa Sunčeva energija (1979–93) i zbornika međunarodnoga znanstvenog skupa Energija i okoliš u Opatiji (od 1992). Bio je član Upravnoga vijeća Energetskoga instituta Hrvoje Požar 2003−06. te član Znanstvenoga savjeta od 2003. Bio je potpredsjednik te predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu 2001−02., a od 2005. predsjednik je Hrvatskoga strojarskoga i brodograđevnoga inženjerskog saveza. Bio je dopredsjednik (2009−11) te predsjednik (2011−13) Međunarodnoga društva za solarnu energiju (International Solar Energy Society). Glavni je urednik časopisa → Strojarstvo od 2006. Od 1998. izvanredni je član HATZ-a, a od 2004. redoviti. Dobitnik je Godišnje državne nagrade za znanost 2000.

Franković, Bernard

Strojarski inženjer, stručnjak za obnovljive izvore energije.

Opći podatci
Ime
Bernard
Prezime
Franković
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 19. 08. 1946.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Energetski institut Hrvoje Požar,
Tehnički fakultet u Rijeci

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje