Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Strojarstvo, znanstveni časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, a koji je izlazio od 1959. do 2013. Od 1959. podnaslov mu je bio Časopis Društva strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske, od 1962. Časopis Saveza strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske, od 1964. dopunjen je riječima i Strojarsko-brodograđevnoga fakulteta i Visoke tehničke škole u Zagrebu, od 1968. Časopis Saveza strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske i Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, od 1972. Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu: glasilo Saveza strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske, Fakulteta strojarskih i brodograđevnih nauka, industrije i institucija, a od 1984. Časopis za teoriju i praksu u strojarstvu (s usporednim podnaslovima na engleskom, njemačkom i slovačkom jeziku).

Časopis je počelo izdavati Društvo strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske, a nastavili su pravni sljednici Društva, Savez strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske (1962–67), Savez društava strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske (1968–71), Savez društava strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske (1972–93), a od 1994. → Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez.

U početku je izlazio jednom mjesečno (1959–71), a poslije dvomjesečno (od 1972). Objavljivao je radove iz područja tehničkih znanosti (polja brodogradnja, metalurgija, strojarstvo, zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika) te temeljnih i interdisciplinarnih tehničkih znanosti na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku (posljednjih se nekoliko godina poticalo objavljivanje radova na engleskom jeziku). Od 1974., kao drugi po redu časopis u SFRJ, uvršten je u međunarodnu bazu podataka Current Contents: Engineering, Technology and Applied Sciences, indeksiran je u više od deset međunarodnih baza podataka, a od 2008. dostupan je i na portalu znanstvenih časopisa RH.

 

Glavni urednici časopisa Strojarstvo
Drago Kunstelj 1959–60.
Branko Prica 1960–64.
Vjekoslav Bela 1964–72.
Rudolf Buljan 1972–92.
Ivica Librić 1992–2006.
Bernard Franković 2006–2013.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Franković: Zlatna obljetnica – 50 godina časopisa Strojarstvo. Strojarstvo, 50(2008) 6, str. 336.

Mrežne poveznice

Strojarstvo. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Strojarstvo
Naslovnica časopisa Strojarstvo, 2009.

Znanstveni časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, a koji je izlazio od 1959. do 2013.


Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje