Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Buljan, Rudolf (Sarajevo, 17. XII. 1925 − Zagreb, 13. V. 1992), strojarski inženjer, stručnjak za nuklearnu tehniku.

U Zagrebu na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) diplomirao je 1954., na Elektrotehničkom fakultetu (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva) magistrirao je 1962. U poduzeću Viadukt u Zagrebu radio je kao pogonski tehničar (1951−54) i voditelj poslova mehanizacije na gradilištima (1954−57). Na Brodarskom institutu u Zagrebu bavio se istraživanjem nuklearne i reaktorske tehnike za mirnodopsku primjenu nuklearne energije (1957−69). Na Institutu Boris Kidrič u Vinči u Srbiji sudjelovao je u završnoj montaži nuklearnoga reaktora (1959), a na Institutu Jožef Štefan u Ljubljani u projektiranju nuklearne elektrane (1962). Od 1961. predavao je na FSB-u, gdje je od 1980. bio viši predavač. Predavao je kolegije iz područja nuklearne i reaktorske tehnike te primjene nuklearne energije. Te je kolegije istodobno predavao i na Tehničkome fakultetu u Rijeci.

Područja njegova stručnog interesa su nuklearna tehnika, metrologija te stručna terminologija iz područja nuklearne i reaktorske tehnike. Suautor je knjige Nuklearna propulzija (1967) te autor knjiga Nuklearni dio brodskog nuklearnog postrojenja (1961) i Abecedni indeks mjernih jedinica (1999). Radio je na stručnoj terminologiji iz područja nuklearne i reaktorske tehnike za Tehnički rječnik I−II (1969) i Rječnik brodograđevnih, strojarskih i nuklearnih tehničkih naziva (1979). Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa → Strojarstvo od 1972. te glavni urednik časopisa Tehničke informacije od 1977.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

T. Delibašić: BULJAN, RUDOLF. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 489.

Buljan, Rudolf
Strojarski inženjer, stručnjak za nuklearnu tehniku.

Opći podatci
Ime
Rudolf
Prezime
Buljan
Mjesto i datum rođenja
Sarajevo (BiH), 17. 12. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 13. 05. 1992.
Povezana poduzeća
Viadukt

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje