Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez (HSBIS), savez inženjerskih udruga i stručnjaka s područja strojarstva i brodogradnje koji je u Zagrebu djelovao od 1994. do 2017. Sljednik je dugogodišnjeg organiziranja inženjera toga područja, isprva pod zajedničkim okriljem Kluba inžinirah i arhitektah (→ Hrvatski inženjerski savez), u sklopu kojega je 1927. osnovan Klub strojara i električara (od 1946. Sekcija elektrostrojara Društva inženjera i tehničara Hrvatske). Strojarsko krilo te sekcije osamostalilo se 1953. osnovavši Društvo strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske (od 1962. Savez strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske, od 1968. Savez strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske, od 1972. Savez društava strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske, te od 1994. Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez).

Tijekom rada Savez je pridonio promicanju strojarske i brodograđevne struke u Hrvatskoj. Sudjelovao je u izradbi i promicanju tehničke propisnosti, organiziranju inženjerskih skupova, savjetovanja, seminara i tečajeva, prezentacija znanstvenih i stručnih postignuća, ustrojavanju i izvođenju programa stalnoga usavršavanja članova. Od 1959. do 2013. Savez je bio izdavač uglednoga znanstvenog časopisa → Strojarstvo, te je objavljivao zbornike radova i literaturu za stručne ispite iz strojarske struke te stručne knjige i priručnike.

Posljednji predsjednik Saveza (od 2005) bio je → Bernard Franković.


Ostali podatci
Što pročitati?

B. Franković: Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez – jučer, danas i sutra. Strojarstvo, 48(2006) 5–6, str. 211–212, 226, 260.

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez
Savez udruga koji okuplja inženjerske udruge radi unaprjeđenja inženjerske struke te promicanja i zaštite inženjerskoga poziva, osnovan 1987. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1953.
Godina prestanka rada
2017.
Prijašnji nazivi

Društvo strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske (1953–62)

Savez strojarskih inženjera i tehničara Hrvatske (1962–68)

Savez strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske (1968–72)

Savez društava strojarskih i brodograđevnih inženjera i tehničara Hrvatske (1972–94)

Hrvatski strojarski i brodograđevni inženjerski savez (od 1994)

Povezane osobe
Povezani časopisi

Kategorije i područja