Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Hrvatsko društvo za teoriju strojeva i mehanizama (HDTSM), udruga znanstvenika i diplomiranih inženjera koji djeluju u području teorije strojeva i mehanizama, osnovana 1992. u Zagrebu. Sljednik je republičkoga Društva za teoriju strojeva i mehanizama (osnovanog 1979), koje je bilo podružnica Jugoslavenskog udruženja za teoriju mašina i mehanizama (iz njega je istupilo 1991).

Društvo potiče i unapređuje obrazovanje, znanstveno istraživanje i praktičnu primjenu iz područja teorije strojeva i mehanizama, objavljuje monografije, časopise i ostale publikacije, organizira znanstvene i stručne skupove, kongrese, simpozije i seminare. Surađuje sa srodnim stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Društvo ima oko 50 članova, a  od 2010. predsjednik  je Miljenko Stegić. Od 1993. Društvo je član Međunarodne organizacije za teoriju strojeva i mehanizama (International Federation Theory of Machines and Mechanisms, IFToMM).


Hrvatsko društvo za teoriju strojeva i mehanizama
Udruga znanstvenika i diplomiranih inženjera koji djeluju na području teorije strojeva i mehanizama, osnovano 1992. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1992.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje