Objavljeno: .
Ažurirano: 26. studenoga 2018.

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala (HDZaMa), udruga stručnjaka koji se bave zaštitom materijala, osnovana 1954. u Zagrebu.

Odmah nakon osnutka uključilo se u Savez inženjera i tehničara Hrvatske (danas → Hrvatski inženjerski savez). Idućih desetak godina Društvo je održavalo tečajeve iz galvanotehnike, anodizacije aluminija, fosfatiranja, bruniranja, kromatiranja, patiniranja, skladištenja, ambalažiranja i transporta, kemijskog i elektrolitičkoga poliranja te katodne zaštite. Izdavalo je časopis Informativni bilten (kvartalno, 1957–60), a ostala izdavačka djelatnost obuhvaćala je izdavanje priručnika te zbornika znanstvenih i stručnih radova sa skupova Društva.

Samostalno ili u suradnji Društvo je organiziralo mnogobrojna savjetovanja, skupove i seminare u zemlji, poput Međunarodne konferencije o koroziji u Zagrebu (1956). Bilo je suorganizator 65. (1972) i 223. (1998) konferencije Europske korozijske federacije. Godine 1972. pokrenulo je međunarodno savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskome finišu, koje od 2006. nosi naziv KORMA te se održava bienalno na Zagrebačkom velesajmu u sklopu Međunarodnoga sajma zavarivanja i antikorozivne zaštite.

Osnovano je na poticaj akademika Miroslava Karšulina (predsjednik od osnutka do 1978), Tihomila Markovića i Zvonimira Dugog. Od 1978. do 2003. Društvom je predsjedao → Ivan Esih, 2003–13. Darko Rajhenbah, 2013–16. Sanja Martinez, dok ga od 2016. vodi Dragutin Juraj. Od 1956. Društvo je član Europske korozijske federacije (EFC), a član je i Međunarodnoga korozijskoga vijeća (ICC) te Svjetske korozijske organizacije (WCO). Od 1961. sjedište Društva je pri Katedri za zaštitu materijala Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Esih, F. Kroneisl: Prikaz djelatnosti Hrvatskog društva za zaštitu materijala. U: Spomen-knjiga stodvadesetpetogodišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza. Zagreb, 2003., str. 425–430.

Hrvatsko društvo za zaštitu materijala

Udruženje stručnjaka koji se bave zaštitom materijala, osnovano 1954. u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1954.

Kategorije i područja