Objavljeno: .
Ažurirano: 2. prosinca 2019.

Esih, Ivan (Zagreb, 28. VI. 1929 − Zagreb, 16. XII. 2015), kemijski inženjer, stručnjak za zaštitu površina.

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu diplomirao je 1954. te doktorirao 1970. disertacijom Studij mehanizma atmosferske korozije željeza i ugljičnog čelika. Radio je u Zagrebu u Institutu za kemiju silikata JAZU (1954−55), Društvu za zaštitu materijala Hrvatske (1956−59) i tvornici Kemika (1959−61). Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu radio je od 1961. kao docent, od 1977. kao redoviti profesor. Predavao je kolegije iz područja kemije, korozije i zaštite materijala. Bio je voditelj Katedre za zaštitu materijala i utemeljitelj Laboratorija (1961), prodekan (1966−67., 1972−76), te predstojnik Zavoda za tehnologiju (1976−80) i Zavoda za zavarene konstrukcije. Umirovljen je 1999. Kao prodekan Fakulteta bio je i voditelj Centra za izvanredni studij u Slavonskome Brodu (→ Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) 1966−67.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa bili su procesi korozije metala, zaštitne prevlake, primjena galvanoformiranja u izradbi kalupa te priprema kompozitnih materijala. Suautor je knjiga Tehnologija zaštite od korozije I−II (1990−92) te autor udžbenika Osnove površinske zaštite (2003). Bio je jedan od osnivača i predsjednik (1982−2003) Hrvatskoga društva za zaštitu materijala, te predsjednik Saveza inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije (1989−91).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989., Zagreb, 1989. str. 177.

J. Macan: U spomen. Profesor Ivan Esih. Kemija u industriji, 65(2016) 3−4., str. 119.

Iz arhive LZMK-a

S. Paušek-Baždar: ESIH, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 86–87.

Esih, Ivan
Kemijski inženjer, stručnjak za zaštitu površina.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Esih
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 28. 06. 1929.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 12. 2015.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje