Objavljeno: .
Ažurirano: 27. studenoga 2018.

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI), udruga inženjera i tehničara zaposlenih u željezničkim poduzećima ili u poduzećima poslovno vezanima uz željeznički sustav. Osnovana je 1992. u Zagrebu pod nazivom Klub inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica (ITHŽ). Današnji naziv nosi od 2009.

Zauzima se za afirmaciju željeznice kao ekološki prihvatljivog, energetski učinkovitoga te konkurentnog i sigurnoga prometnog sustava. Sudjeluje u stvaranju jedinstvenoga strukovnog statusa inženjera i tehničara u hrvatskom željezničkom sustavu. Razmjenjuje praktična iskustva i stručna znanja iz područja europskih željezničkih iskustava sa sličnim društvima i udrugama u inozemstvu (2000. u suradnji s UEEIV-om organizirala prvo međunarodno savjetovanje o razvoju Hrvatskih željeznica), surađuje sa znanstvenim i istraživačkim ustanovama u Hrvatskoj (Fakultet prometnih znanosti) i inozemstvu te sudjeluje u radu na projektima vezanima uz razvoj i modernizaciju hrvatskoga željezničkog sustava. Obavlja stručne ekspertize i procjene, organizira stručna putovanja te prikuplja i sudjeluje u izradbi bibliografije vezane uz željezničku tehniku i tehnologiju.

Društvo organizira predavanja, savjetovanja, stručne skupove, te domaće i međunarodne znanstvene i znanstvenoistraživačke skupove. Izdaje znanstvene i stručne publikacije (od 2002. objavljuje stručni časopis → Željeznice 21). Priprema i prevodi edukacijske programe za članove društva, koje stručno usavršava i podupire njihov rad. Izdaje licence za zvanje euroinženjera.

Društvo je 2017. imalo oko 400 članova (organiziranih u 25 povjerenstava), a predsjednica je bila Danijela Barić. Društvo je član Europske asocijacije društava željezničkih inženjera (UEEIV).


Ostali podatci
Hrvatsko društvo željezničkih inženjera
Udruga inženjera i tehničara zaposlenih u željezničkim poduzećima ili u poduzećima poslovno vezanima uz željeznički sustav.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1992.
Prijašnji nazivi

Klub inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica (1992–2009)

Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (od 2009)

Povezani časopisi

Kategorije i područja