Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Željeznice 21, znanstveno-stručni časopis koji objavljuje radove vezane uz željeznicu, od 2002. izlazi četiri puta na godinu. U početku je nosio podnaslov Stručni časopis inženjera i tehničara Hrvatske željeznice, a od 2009. podnaslov mu glasi Stručni časopis Hrvatskog društva željezničkih inženjera. Od 2002. izdaju ga HŽ – Hrvatske željeznice, a potom HŽ Holding (2010–11), HŽ Infrastruktura (2012–14) i HŽ Putnički prijevoz (od 2015). Časopis uređuje → Hrvatsko društvo željezničkih inženjera iz Zagreba.

Sljednik je stručnih časopisa Željeznica u teoriji i praksi (1976–2000) i ITHŽ; Stručnog časopisa inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica (1994–2000). Na početku časopisa nalaze se rubrike u kojima se objavljuju razgovori s vodećim ljudima u željeznici i stručnim željezničkim udruženjima. U preostalom dijelu časopisa objavljuju se znanstveni i stručni radovi iz svih područja djelovanja željeznice, ponajviše iz željezničke tehnike i tehnologije. Na kraju časopisa donose se publicistički članci o radu Hrvatskih željeznica i Društva. Hrvatsko društvo željezničkih inženjera povremeno organizira međunarodna savjetovanja, sažetke kojih potom objavljuje u časopisu u obliku zbornika. Časopis je od 2015. dostupan i na portalu znanstvenih časopisa RH. Urednici časopisa bili su Marko Odak (2002–12) i Dean Lalić (od 2013).


Ostali podatci
Što pročitati?

Novi – stari stručni časopis Željeznice 21. Željeznice 21, 2(2003) 1, str. 3–4.

M. Odak: Dvadeset godina Hrvatskog društva željezničkih inženjera. Željeznice 21, 11(2012) 1, str. 41–42.

Mrežne poveznice

Željeznice 21

Željeznice 21. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Željeznice 21
Naslovnica časopisa Željeznice 21, 2005.

Znanstveno-stručni časopis koji objavljuje radove vezane uz željeznicu, a koji od 2002. izlazi četiri puta godišnje.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
2002.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje