Objavljeno: .
Ažurirano: 4. prosinca 2018.

HT muzej, specijalizirani muzej pošte i telekomunikacija, osnovan 1953. pod nazivom PTT muzej u sastavu poduzeća PTT Zagreb (→ HP − Hrvatska pošta), sa sjedištem u Zagrebu. Od početka smješten je u prvoj poštansko-brzojavnoj palači u Hrvatskoj izgrađenoj 1904. u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici. Godine 1999. muzej je ušao u sastav poduzeća Hrvatski Telekom (HT) u Zagrebu. Predmeti izloženi u stalnome muzejskom postavu prikazuju povijest prijenosa vijesti na području Hrvatske od rimskoga doba do danas. Čuva mnoge predmete iz povijesti pošte, telekomunikacija i filatelije kao jedini muzej te vrste u Hrvatskoj.

Telekomunikacijska građa sadržava predmete hrvatske telekomunikacijske tehničke baštine: telegrafske aparate, teleprintere, dijelove telegrafskih centrala, telefonske centrale različita stupnja tehnološkoga razvoja, telefonske aparate, kabele, vodove, mjerne instrumente i dr. Poštanska građa obuhvaća predmete i dokumente koji prikazuju povijesni razvoj pošte i organizaciju poštanske djelatnosti na tlu Hrvatske.

Filatelističku građu čine poštanske marke i ostale poštansko-filatelističke vrijednosti, među kojima su osobito vrijedna pretfilatelistička pisma (do 1850), a posebno mjesto zauzima Zbirka poštanskih maraka RH, koju prate izvornici likovnih rješenja, tipografski materijali te pripadajuća dokumentacija. Zbirka inozemnih poštanskih maraka, koja je ujedno i najveća zbirka HT muzeja (s više od 35 000 jedinica), popunjava se kontinuirano međunarodnom razmjenom.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

K. Šutalo: 50 godina Muzeja pošte i telekomunkacija u Zagrebu 1953. − 2003. Zagreb, 2004.

Mrežne poveznice
HT muzej
Natpisna ploča pošte, kraj XIX. st., HT muzej, Zagreb

Specijalizirani muzej pošte i telekomunikacija, osnovan 1953. pod nazivom PTT muzej u sastavu poduzeća PTT Zagreb (HP − Hrvatska pošta), sa sjedištem u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1953.
Prijašnji nazivi

PTT muzej (1953–99)

HT muzej (od 1999)


Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje