Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

inteligentni transportni sustavi (ITS), skup aplikacija, usluga i infrastrukturne opreme koji omogućuju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnoga sustava prometa i transporta. Pridonose poboljšanju odvijanja prometa povećavajući učinkovitost prijevoza putnika i robe, sigurnost, udobnost i zaštitu putnika, smanjujući onečišćenje okoliša itd. Zasnivaju se na inovativnim rješenjima korištenja postojeće prometne infrastrukture, npr. prostornoj i vremenskoj preraspodjeli prometa, uporabi sustava vezanih uz prometnicu i uređaja ugrađenih u vozila, harmonizaciji prometnih tokova automatskim prilagođavanjem preporučene brzine vozila, međusobnom komuniciranju infrastrukture i svih sudionika prometa i dr.

Primjenjuju se u automatskom upravljanju prometom, upravljanju prometnom potražnjom, informiranju putnika i vozača, uslugama planiranja putovanja i dr. Organizaciju tih sustava opisuje ITS arhitektura koja uključuje njihove ključne komponente, odnose među njima i prema okolini, te načela dizajniranja i razvoja. Za velike sustave, od kojih se zahtijeva mogućnost budućeg razvoja i proširenja, nužno je osigurati kompatibilnost, proširivost, interoperabilnost, integrativnost i normiranost. Na razini EU-a pokrenut je niz istraživačko-razvojnih projekata iz toga područja u sklopu Okvirnih programa FP 6 i 7, te aktualnog Obzora 2020.

Preteču ITS-a čine rješenja iz područja transportne telematike, koja je rješavala prostorno i modalno ograničene prometne probleme.

Razvoj ITS-a u Hrvatskoj

Tijekom 1980-ih i 1990-ih utemeljeno je područje cestovne telematike, djelovanjem znanstvenika i stručnjaka Zavoda za telekomunikacije i Zavoda za automatiku zagrebačkog Elektrotehničkoga fakulteta (danas Fakulteta elektrotehnike i računarstva), Fakulteta prometnih znanosti, poduzeća Nikola Tesla i dr. Izgradnja mreže autocesta 2000-ih potaknula je razvoj i primjenu ITS-a, koji su posebno implementirani u dijelu upravljanja prometom te sustavima upravljanja incidentima u tunelima. Uvođenjem ITS-a u Zakon o cestama (2014) uspostavljena je pravno-organizacijska osnova za učinkovit razvoj. Razvijeno je područje ITS industrije, koje predstavljaju poduzeća Telegra iz Svete Nedelje (nudi cjelovita ITS rješenja na tržištima Europe, SAD-a, Azije i Afrike) te Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba (razvija napredne platforme za primjenu ITS-a, posebno u gradovima), Mobilisis iz Varaždina, TEB Inženjering i VIA TEL iz Zagreba, LED Elektronika iz Ivanić-Grada i dr.

Visoko školstvo, znanost i publicistika

Nositelj nastavne i znanstvene djelatnosti iz područja ITS-a je Zavod za inteligentne transportne sustave Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, osnovan 2001. kao sljednik Istraživačkoga središta za ITS, osnovanoga 1999. U nacionalnu klasifikaciju znanstvenih područja 2005. ušla je posebna znanstvena grana inteligentni transportni sustavi i logistika te je akreditaciju dobio sveučilišni studij Inteligentni transportni sustavi i logistika (preddiplomski i diplomski). Zavod je bio i nositelj aktivnosti institucionalnog utemeljenja ITS-a u RH sudjelovanjem u izradbi više zakona, strateških dokumenata i smjernica budućeg razvoja ITS-a u RH. Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu vodio je više projekata vezanih uz opremu vozila, poglavito senzoričku opremu za prepoznavanje okruženja vozila (videodetekcija, analiza slike i inteligentno upravljanje). U RH više visokih učilišta provodi redovitu nastavu vezanu uz pojedine teme ITS-a (videodetekcija i prepoznavanje, inteligentno upravljanje vozilima, sustavi automatizacije u tunelima i sl.), a u više se srednjih strukovnih škola izvodi dio nastave u vezi s ITS-om.

Prvi sveučilišni udžbenik Inteligentni transportni sustavi 1 autora I. Bošnjaka objavljen je 2006. Prvi sveobuhvatni priručnik bio je Inteligentni transportni sustavi – arhitektura sustava, usluge i korisnici, stanje u svijetu i Hrvatskoj, gospodarski i ekološki aspekti, razvitak i mogućnosti uvođenja (N. Rožić i ostali, 1999). Novije publikacije su Inteligentni transportni sustavi 2 (S. Mandžuka, 2010) te izdanje za strane studente Intelligent Transport Systems, Selected Lectures (S. Mandžuka, 2015) i dr.

Udruženja

Znanstveno-stručna udruga ITS Hrvatska osnovana je 2005. radi promicanja hrvatske ITS industrije u zemlji i svijetu.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

S. Mandžuka, M. Žura, B. Horvat, D. Bićanić, E. Mitsakis: Directives of the European Union on Intelligent Transport Systems and their Impact on the Republic of Croatia. Promet − Traffic&Transporting, 25(2013) 3, str. 273−283.

Mrežne poveznice

Fakultet prometnih znanosti, Zavod za inteligentne transportne sustave

inteligentni transportni sustavi
Skup aplikacija, usluga i infrastrukturne opreme koje omogućuju upravljačku i informacijsko-komunikacijsku nadgradnju klasičnoga sustava prometa i transporta.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje