Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

transportna logistika, znanstvena disciplina i stručna djelatnost koja se bavi organizacijom i optimizacijom prijevoza robe i ljudi. Cilj joj je ispunjenje zahtjeva kupaca ili korisnika uz najmanje troškove. Obuhvaća proces planiranja, implementiranja te kontrole toka robe, informacija i financijskih sredstava pri dopremi robe do krajnjih korisnika. Omogućuje pokretanje proizvodnih procesa, otpremu gotovih proizvoda, povrat proizvoda. Djelovanje transportne logistike, s pomoću odgovarajućih elemenata, proizvodi transportno logističku uslugu i omogućuje obavljanje transportnih aktivnosti. Služi odabiranju odgovarajuće vrste prometa (cestovni, željeznički, zračni, pomorski ili riječni), pripremi prijevozne dokumentacije, dogovaranju termina prijevoza i dr. U uskoj je vezi s → otpremništvom (špedicijom).

Transport, koji obuhvaća do dvije trećine ukupnih logističkih troškova (troškovi prijevoza, pretovara, skladištenja, upravljanja zalihama, distribucije, carinskog zastupanja, itd.), specijalizirana je djelatnost koja s pomoću prometne suprastrukture i infrastrukture omogućuje prijevoz robe i ljudi te znatno utječe na karakteristike pružanja cjelovite logističke usluge. Sudjeluje u cijelom opskrbnom lancu od transporta sirovina i poluproizvoda do mjesta proizvodnje te gotovih proizvoda do skladišta i mjesta prodaje uz određivanje najpovoljnije rute. Dobro organiziran transportni sustav pruža bolju učinkovitost obavljanja transportnih usluga, smanjuje troškove te povećava kvalitetu usluge, a može povećati i konkurentnost transportiranoga proizvoda.

Logistika se rabila kao vojna vještina opskrbe vojničkih trupa potrebnim materijalima te transportiranja trupa, naoružanja, opreme, hrane još u doba Rimskoga Carstva. Sredinom XX. st. nadišla je samo vojno značenje i postala predmetom gospodarskog i znanstvenog izučavanja. U 1960-ima i 1970-ima razvijene su nove ideje u logistici, a 1980-ih je uvedena poslovna logistika u Zapadnoj Europi, u uvjetima kada ponuda dobara nije mogla podmiriti potražnju. U XXI. st. dolazi do globalizacije pružanja logističkih usluga. U Hrvatskoj se transportnom logistikom bavi više poduzeća koja posluju u području prijevoza i skladištenja, npr. Ricardo iz Darde, Lagermax AED Croatia iz Luke, Intereuropa iz Zagreba i dr.

Nastava i publicistika u Hrvatskoj

U području znanosti i nastave logistika je znatnije prisutna od 1970-ih (u Finskoj, Njemačkoj), dok je u Hrvatskoj u srednje škole i na fakultete uvedena tek početkom XXI. st. Slijedio je intenzivan razvoj logistike kao znanstvene discipline i tematskoga područja u hrvatskome obrazovnom sustavu. Visokoškolska nastava odvija se na više hrvatskih sveučilišta i veleučilišta te su joj posvećeni cjelokupni studijski programi. Razvija se s više gospodarskih i znanstvenih gledišta, npr. poslovna logistika, logistika u turizmu, lučka logistika i dr., a kao grana znanosti izučava se na zagrebačkome Fakultetu prometnih znanosti, pri Zavodu za transportnu logistiku. Nastava vezana uz organizaciju i upravljanje proizvodnjom odvija se od 1925. na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu. Danas se nastava vezana uz logistiku proizvodnje i logističko inženjerstvo provodi na Katedri za projektiranje proizvodnje Zavoda za industrijsko inženjerstvo Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Objavljeno je mnoštvo publikacija iz područja logistike kao dinamične djelatnosti i znanstvene discipline: Poslovna logistika (V. Ferišak, I. Medveščak, F. Renko, D. Sremec, B. Snajder, 1983), Logistički i distribucijski sustavi (J. Šamanović, 1993), Logistički sustavi (R. Zelenika, 2005), Špedicija i logistički procesi (I. Čedomir, R. Stanković, M. Šafran, 2010) i dr.


Ostali podatci
transportna logistika
Znanstvena disciplina i stručna djelatnost koja se bavi organizacijom i optimizacijom prijevoza robe i ljudi.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje