Objavljeno: .
Ažurirano: 26. listopada 2018.

Jaeger, Helmut (Vinkovci, 31. III. 1925 – Zagreb, 15. IX. 2004), strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju rada.

Diplomirao je 1951. pri Vazduhoplovnom odseku Mašinskoga fakulteta u Beogradu, gdje je 1970. doktorirao disertacijom Metoda optimizacije rasporeda radnih mjesta pri projektiranju proizvodnje. Nakon studija radio je u poduzeću Prva petoletka u Trsteniku u Srbiji do 1960., u Fabrici motora 21. maj do 1964. te u Upravi za razvoj i proizvodnju naoružanja Jugoslavenske narodne armije do 1965. u Beogradu. Te je godine u Zagrebu na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu izabran za izvanrednoga te od 1976. za redovitoga profesora iz kolegija Projektiranje proizvodnih procesa i Organizacija proizvodnje. Osnovao je i opremio Laboratorij za projektiranje proizvodnih procesa i pridonio razvoju Elektroničkoga računskog centra Fakulteta. Umirovljen je 1985. Autor je knjige Studija rada i grupna tehnologija (1964).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 225.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: JAEGER, HELMUT. Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, 2005., str. 217–218.

Jaeger, Helmut
Strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju rada.

Opći podatci
Ime
Helmut
Prezime
Jaeger
Mjesto i datum rođenja
Vinkovci, 31. 03. 1925.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 15. 09. 2004.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje