Objavljeno: .
Ažurirano: 21. veljače 2019.

Jasak, Hrvoje (Zagreb, 2. III. 1970), strojarski inženjer, stručnjak za računalnu dinamiku fluida.

Diplomirao je 1992. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (FSB), a doktorirao 1996. na Imperial College u Londonu disertacijom Analiza pogreške i procjena za metodu konačnih volumena s primjenom na tok fluida (Error Analysis and Estimation for the Finite Volume Method with Applications to Fluid Flows). Radio je 1992−93. na FSB-u, a nakon doktorata zaposlio se u poduzeću Computational Dynamics u Londonu (1996−2000). Od 2000. radi u poduzeću Nabla u Londonu, kojemu je tehnički direktor. Od 2003. izvanredni je profesor na FSB-u, gdje predaje kolegije Mlazni motori I−II, Hidraulički strojevi i postrojenja te Numeričke metode u mehanici kontinuuma. Suautor je računalnoga programa FOAM za računalnu dinamiku fluida, razvoj kojega je započeo još na doktorskom studiju. Verzija OpenFOAM objavljena je 2004. kao računalni program otvorenoga koda. Istovremeno je osnovao poduzeće Wikki sa sjedištem u Londonu, kojemu je i direktor.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa fizikalno modeliranje, računalna dinamika fluida i numeričke metode. Član je American Society of Mechanical Engineers (ASME) od 2000., American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) od 2003. i Hrvatskog društva za mehaniku (HDM) od 2006.

Jasak, Hrvoje
Strojarski inženjer, stručnjak za računalnu dinamiku fluida.

Opći podatci
Ime
Hrvoje
Prezime
Jasak
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 02. 03. 1970.

Kategorije i područja