Objavljeno: .
Ažurirano: 23. prosinca 2020.

Jerbić, Bojan (Zagreb, 13. IX. 1957), strojarski inženjer, stručnjak za robotiku i automatizaciju.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu diplomirao je 1983. i doktorirao 1993. disertacijom Interpretacija geometrije CAD modela u projektiranju automatske montaže ekspertnim sustavom (mentor B. Vranješ). Na Katedri za projektiranje proizvodnih procesa FSB-a (danas Zavod za tehnologiju) radi od 1984., od 2005. redoviti je profesor. Bio je voditelj Laboratorija za projektiranje izradbenih i montažnih sustava (1993−2006), predstojnik Zavoda za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava (2005−08), a od 2007. voditelj je Katedre za projektiranje izradbenih i montažnih sustava.

Glavno područje njegova znanstvenoga i stručnoga rada su razvoj računalnih metoda u inženjerstvu i metoda umjetne inteligencije u industrijskoj robotici. Posljednjih desetak godina radi na istraživanju i razvoju robotske primjene u medicini. Vodio je i surađivao na više domaćih i međunarodnih projekata, održao mnogobrojna pozivna predavanja i dao velik doprinos uvođenju novih tehnologija u industrijsku praksu. Pod njegovim vodstvom razvijen je hrvatski robot RONNA, namijenjen asistiranju pri neurokirurškim operacijama. U suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Dubrava i uz financijsku potporu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije prototip je uspješno ispitan na lutkama, a klinička provjera započela je prvom robotiziranom stereotaktičkom neurokirurškom operacijom 2016.

Robot RONNA za primjenu u neurokirurgiji, razvijen u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 2016.

Bio je suradnik na Inženjerskom priručniku IP4 (2002), suautor udžbenika Roboti & primjena u industriji tekstila i odjeće (2008) i Projektiranje automatskih montažnih sustava (2009). U HAZU-u je od 2009. član Znanstvenoga vijeća za tehnologijski razvoj, od 2017. član Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo, od 2007. član je HATZ-a i 2013–17. tajnik Odjela sustava i kibernetike, te je predsjednik Hrvatskoga društva za sustave od 2015.

Jerbić, Bojan

Strojarski inženjer, stručnjak za robotiku i automatizaciju.

Opći podatci
Ime
Bojan
Prezime
Jerbić
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 13. 09. 1957.
Povezane udruge
Hrvatsko društvo za sustave

Kategorije i područja