Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Kamenarović, Ivan (Sinj, 8. IX. 1934 − Rijeka, 18. XII. 2015), matematičar i pedagog, stručnjak za diferencijalnu geometriju.

Na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1957., magistrirao 1966. te doktorirao 1979. disertacijom Prilozi diferencijalnoj geometriji pravčastih tvorevina u izotropnom prostoru I3(1). Radio je u Majstorskoj školi u Rijeci te Pomorskoj školi u Bakru, a od 1960. na Tehničkome fakultetu u Rijeci, gdje je 1997. izabran za redovitoga profesora. Predavao je kolegije Matematika I−III i Inženjerska matematika I−II. Bio je predstojnik Zavoda za matematiku, prodekan u tri mandata (1979−83., 1989−91) te dekan (1985−87).

Područja njegova znanstvenoga rada bila su diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim projektivnim metrikama, svojstva poopćenih Möbiusovih m-struktura, koordinatna obradba linearnih kompleksa u izotropnom prostoru I3, geometrija galileijevskoga prostora G3. Autor je sveučilišnih udžbenika Analitička geometrija (1967), Diferencijalna geometrija (1970), Matematika III (1980), Inženjerska matematika I (1997).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

R. Krog: KAMENAROVIĆ, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 8.

Kamenarović, Ivan
Matematičar i pedagog, stručnjak za diferencijalnu geometriju.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Kamenarović
Mjesto i datum rođenja
Sinj, 08. 09. 1934.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 18. 12. 2015.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje