Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2018.

Katalinić, Karlo (Cattalinich, Carlo) (Volosko, 2. XI. 1801 − Rijeka, 5. II. 1859), brodograditelj.

Imućan posjednik i brodovlasnik, član obitelji Katalinić koja je svojom inicijativom, poduzetnošću i znanjem zauzimala posebno mjesto u riječkoj brodogradnji. Zaslužan je za modernizaciju rada i povećanje kapaciteta obiteljskoga brodogradilišta na Ponsalu u Rijeci, gdje su 1833–69. sagrađena 52 jedrenjaka duge plovidbe ukupne nosivosti 18 456 t. Izradio je prvi hrvatski kliper Guttmanstahl (1853), velik, brz jedrenjak, samo tri godine nakon pojave prvih klipera u svijetu. Spominje se s Giuseppeom Spadonom kao suvlasnik brodogradilišta Pod Pinjol.


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Lukežić: Riječka brodogradnja do konca XIX. stoljeća. Sušačka revija, 8(2000) 29, str. 72–73.

I. Lukežić: Neki podaci o djelatnosti riječkih brodograditelja iz 19. stoljeća. U: IV. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini (zbornik radova). Rijeka, 2012., str. 199–216.

Iz arhive LZMK-a

V. Dugački: KATALINIĆ, KARLO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 156.

Katalinić, Karlo
Brodograditelj

Opći podatci
Ime
Karlo (Carlo)
Prezime
Katalinić (Cattalinich)
Mjesto i datum rođenja
Volosko, 02. 11. 1801.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 05. 02. 1859.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje